Impressum

Izdavač
PRag d.o.o. – Društvo za medijsku promociju, odnose s javnošću i marketing
Džemala Bijedića 129, Objekat C, Ulaz A, Sprat 12, Stan br 9.
71000 Sarajevo, BiH
ID: 4201131620004
PDV: 201131620004

Direktor
Almasa Bajrić

Zamjenik direktora
Emina Šahbegović Forto

Glavni i odgovorni urednik
Aida Delić

Urednik
Armin Zeba

Novinari / saradnici

Novinari:
Maja Hadžić
Enes Plečić
Tamara Zablocki
Nenad Ilić

Lektor:
Fatma Tihić
Grafički urednici:
Edin Pašić
Ajla Kurtović Pašić
Dizajn:
Besim Vučijak

Priprema
Grafički studio Business Magazine

Obrada fotografija
Edin Pašić

Marketing
Emina Šahbegović Forto
Emina Hadžija
Kenan Alihodžić

IT support
Tarik Delić
Finansije i pretplata
Mirha Ćerimović

Štampa
Suton d.o.o. Široki Brijeg

Info tel
+387(0)33 557 115