Počinje anketa Godišnje istraživanje farmi 2019.

Anketom se prikupljaju podaci o poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja), radnoj snazi na gazdinstvu i cijenama zemljišta i rente.

64
Farma

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) i u 2019. godini provode anketu Godišnje istraživanje farmi 2019. (GIF).

Radna snaga

Anketa  će biti provedena  na teritoriji cijele BiH od 1. do 15. decembra na uzorku od 10.562 slučajno odabrana domaćinstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od toga u Federaciji BiH na uzorku od 4.879 domaćinstava. Podaci dobijeni u ovom istraživanju uporedivi su na međunarodnom nivou, jer je anketa pripremljena u skladu sa preporukama i regulativama EU, rečeno  je Feni u Federalnom zavodu za statistiku.

Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava izvršiti će akreditirani anketari. Anketom se prikupljaju podaci o poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja), radnoj snazi na gazdinstvu i cijenama zemljišta i rente.

Zbirni oblik

Prikupljeni podaci su povjerljivi i oni će, u skladu sa odredbama člana  37. Zakona o statistici Federacije BiH,  kako se navodi, biti korišteni isključivo u statističke svrhe. Također, podaci dobijeni anketom prezentirat će se isključivo u agregiranom, odnosno zbirnom obliku.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here