Upravni odbror „PARTNER MIKROKREDITNE FONDACIJE“ Tuzla, u skladu sa članom 18. Statuta objavljuje sljedeći

OGLAS

Za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora

I Osnovni uslovi za članstvo u Upravnom odboru:

 1. da kandidat nije mlađi od 18 godina na dan imenovanja,
 2. da kandidat nije imenovani zvaničnik i uposlenik Vlade na državnom, entitetskom, kantonalnom, gradskom ili opštinskom nivou, uključujući i druge državne institucije,
 3. da kandidat nema direktan ili indirektan finansijski interes u Partner MKF,
 4. da kandidat nije član uprave, ili nadzornog/upravnog odbora ili prokurista druge MKO u BiH,
 5. da kandidat nije pravosnažno osuđivan za prekršaje ili krivično djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz oblasti Agencije za bankarstvo ili drugog nadležnog tijela na finansijskom tržištu,
 6. da kandidatu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Upravnog odbora,
 7. da kandidat zbog povrede zakona ili nekih ranijih propusta nije iskuljučen iz članstva u upravnim ili nadzornim tijelima u drugim pravnim subjektima/državnim tijelima ili institucijama.

II Posebni uslovi za članstvo u Upravnom odboru: 

 1. diploma univerziteta s najmanje 240 ECTS,
 2. stručnost i radno iskustvo od najmanje 5 godina na rukovodećim poslovima iz oblasti revizije, informacionih tehnologija, finansija, prava ili komunikacija/marketinga/odnosa s javnošću,
 3. poznavanje Engleskog jezika je neophodno.

III Najvažnije odgovornosti člana Upravnog odbora: 

– upravljanje Partner mikrokreditnom fondacijom;

– aktivno učešće na svim sastancima Upravnog odbora i u radu njegovih komisija;

– odgovornost za zakonitost donesenih odluka i rada fondacije;

– aktivan rad na promociji misije i vrijednosti fondacije.

Mogućnosti: Partner MKF pruža mogućnost stalne edukacije u polju mikrofinansiranja kroz sve dostupne vrste profesionalnog razvoja, uključujući radionice, seminare, studijska putovanja i učešće na međunarodnim konferencijama.

Za rad u Upravnom odboru članovi primaju naknadu.

Sadržaj i način dostavljanja prijave: Prijave treba da sadržavaju informacije o ispunjavanju navedenih uslova: pismo motivacije, CV (rezime), adresu, mail adresu i kontakt telefon.

Prijave je potrebno dostaviti putem e-mail adrese partner@partner.ba ili putem pošte na adresu: PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA, 15. maja bb, 75.000 Tuzla na bosanskom i engleskom jeziku, sa naznakom „za Upravni odbor – ne otvarati“. Oglas ostaje otvoren do 15. februara 2019. godine.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave, neće se razmatrati.

Kontaktiraće se samo kandidati koji budu odabrani u uži izbor.

Samo kandidati koji budu imenovani za člana Upravnog odbora trebaju dostaviti:

 1. Potpisane izjave o ispunjavanju osnovnih uslova (izjave pod brojem: 2, 3, 4, 6 i 7 Osnovnih uslova za članstvo u Upravnom odboru),
 2. Izvod iz kaznene evidencije (Uvjerenje o nekažnjavanju za prekršaj ili krivično djelo pod brojem 5 Osnovnih uslova za članstvo u Upravnom odboru),
 3. Pismo preporuke.

Dostavljanjem prijave kandidati daju saglasnost Partner mikrokreditnoj fondaciji Tuzla da njihove lične podatke, navedene u prijavi,  može obrađivati u svrhu provođenja postupka odabira kandidata i na osnovu tih podataka vršiti provjere ličnih karakteristika i profesionalnih referenci kod bivših poslodavaca, tražiti podatke iz službenih evidencija nadležnih državnih organa, te nakon okončanja postupka izbora članova Upravnog odbora ove podatke pohraniti u svojim službenim evidencijama na period od 6 mjeseci.

Informacije o Partner mikrokreditnoj fondaciji:

Parner MKF je mikrokreditna fondacija koju je osnovala međunarodna organizacija „Mercy Corps“ čije je sjedište u SAD (www.mercycorps.org), a koja je započela poslovanje kao odjel za ekonomski razvoj u okviru „Mercy Corps“ u aprilu 1997. godine, kada su izdati prvi krediti. Trenutno, Partner MKF ima 60 kancelarija sa oko 300 radnika koji pokrivaju više od 47.000 aktivnih klijenata. Sjedište „Partner MKF“ je u Tuzli, a fondacija posluje na području gotovo cijele BiH. Partner MKF je jedna od vodećih mikrokreditnih fondacija u Bosni i Hercegovini, kao i jedna od najuspješnijih mikrokreditnih organizacija u jugoistočnoj Evropi. Partner MKF trenutno ima pet članova Upravnog odbora. Upravni odbor se sastaje najmanje četiri puta godišnje.

Programski ciljevi Partner MKF su:

– pružanje podrške razvoju preduzetništva,

– podsticanje zapošljavanja,

– poboljšanje materijalnog statusa korisnika mikrokredita,

– podržavanje principa tržišne ekonomije,

– pružanje pomoći u razvijanju domaće proizvodnje i usluga.

Za više informacija možete pogledati web stranicu Partner MKF – www.partner.ba

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here