Sarajevska Općina Centar nudi brojne mogućnosti za investiranje

Općina Centar nudi atraktivne lokacije za različite tipove investicija kao što su izgradnja stambeno -poslovnih objekata, razvoj informacionih tehnologija, investicije u turizmu, sportu, obrazovanju i drugim uslužnim sektorima.

203
Općina Centar Sarajevo

. Ova općina je sjedište gotovo svih značajnih kulturnih institucija sa najvećim brojem kulturnih programa i festivala kao što su Sarajevo Film Festival, Jazz festival, MESS, Sarajevska zima, Sarajevski dani poezije itd. Sve ovo predstavlja potencijal za razvoj kreativne ekonomije koja je danas jedan od najbrže rastućih sektora u svijetu.

Osim kulturnih institucija na području općine Centar nalaze se i najznačajniji sportski objekti među kojima su Olimpijski stadion „Asim Ferhatović Hase“, KJP Centar Skenderija, Olimpijska dvorana “Zetra”, Golf teren, a svoje sjedište ovdje imaju i brojne sportske organizacija, klubovi, sportski savezi.

Općina Centar izrazito je bogata kulturno-historijskim i prirodnim naslijeđem, što daje potencijal za razvoj turizma. Među naznačajnijim kulturno-historijskim spomenicima na području ove općine su Alipašina džamija, Zemaljski muzej BiH, Narodno pozorište, Palata Musafija, Salomova palata, zgrada Predsjedništva BiH (zgrada Zemaljske vlade ) sa pokretnim naslijeđem, Akademija likovnih umjetnosti, Pravosudna palača-Pravni fakultet, Most Čobanija, Eiffelov most Skenderija i brojni drugi.

Nezaobilazna destinacija domaćih i stranih posjetitelja svakako je i vodopad Skakavac, visok  98 metara, što ga čini drugim vodopadom po visini u Evropi. U ovoj općini je i sjedište brojnih banaka, predstavništava stranih i domaćih kompanija, međunarodnih organizacija –Delegacije Evropske komisije,Svjetske banke, OHR-a, ambasada. U općini su locirane upravno-administrativne zgrade Grada Sarajeva, Kantona Sarajevo, Federacije BiH i države Bosne i Hercegovine. Općina Centar je značajan i obrazovni centar u kojem djeluje 11 škola osnovnog obrazovanja,13 srednjeg obrazovanja i 14 visokoškolskih ustanova.

Najrazvijenija u BiH

Općina Centar je po ekonomskim parametrima rangirana kao najrazvijenija u BiH te je i najrazvijenija u KS sa najznačajnijom koncentracijom ekonomskih efekata na području Kantona.

„Naša općina ima najbolje mikroekonomske osnove konkurentnosti sa kvalitetom poslovnog okruženja i kvalitetom kompanija. Konkurentnost općine pruža priliku kompanijama koje su locirane na ovom području da ostvaruju veće poslovne efekte u odnosu na druge lokacije, sa razvijenim sistemom javnih službi u oblasti obrazovnih, zdravstvenih, socijalnihi sportskih usluga i aktivnosti. Visoke standarde zadovoljavaju brojni prostorni kapaciteti, kao i broj zaposlenih sa visokim kvalifikacijama“, za Business magazine kažu iz Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj.

Konkurentske prednosti općine Centar ogledaju se prije svega u saobraćajnoj infrastrukturi i kvalitetnoj povezanost sa gradovima u regiji. Osim toga, općina Centar nudi atraktivne lokacije za različite tipove investicija kao što su izgradnja stambeno- poslovnih objekata, razvoj informacionih tehnologija, investicije u turizmu, sportu, obrazovanju i drugim uslužnim sektorima. Veliki potencijal predstavlja i mlada, visokoobrazovana radna snaga. Poslovanje na području ove općine omogućava kompanijama direktan pristup tržištu od pola miliona stanovnika. Međutim, konkurentne prednosti same po sebi nisu dovoljne da se postane najrazvijenija općina u BiH. S toga je općinska administracija, koju predvodi načelnik Nedžad Ajnadžić, realizirala mnogo projekata s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i privlačenja investicija, a dosta projekata je u planu.

Strategija privrednog razvoja općine Centar fokusirana je, prije svega, na smanjenje nezaposlenosti i stabilan ekonomski rast. Prioritetne aktivnosti su -prepoznavanje investicionih prilika, promjena ekonomske strukture u pravcu rasta usluga sa visokom dodatom vrijednosti, poboljšanje poslovnog ambijenta i servisa prema investitorima, privlačenje investicija te postinvesticiona podrška. Također, općinska administracija ulaže napore na jačanju preduzetničke infrastrukture i preduzetničkih servisa kao i pružanju podrške start up biznis projektima u funkciji samozapošljavanja projektima prekvalifikacije i obrazovanja odraslih.

Kada je u pitanju podrška ekonomskom razvoju i preduzetnicima koji djeluju na području ove općine, Općina Centar putem Službe za privredu i LER, implementira mjere finansijske i nefinansijske podrške preduzetnicima, sektoru MSP-a i investitorima. Nefinansijska podrška pruža se kroz davanje svih pravnih i ekonomskih informacija vezanih za registrovanje i početak poslovanja i informacija o dostupnim izvorima finansiranja i programima podrške. Također, stručni saradnici u ovoj Službi pomažu u izradi biznis planova, promoviraju investicione prilike te organiziraju edukativne programe o preduzetništvu i razvoju biznis ideje kroz izradu biznis plana i programe prekvalifikacije.

„Finansijska podrška ogleda se kroz Program sufinansiranje kamatne stope sektoru MSP-a, Program isplate troška doprinosa poslodavcima za prijem pripravnika, dodjelu grant sredstava mladima za otvaranje vlastitog biznisa u iznosu od 15.000 KM (nagrada najboljim biznis planovima), finansijska podrška obrtima u iznosu od 3.000 KM i finansiranje intenzivnog edukativnog programa IT obuke za junior programere-1.000 školskih časova kroz projekat prekvalifikacije“, ističu iz Službe za privredu i LER.

Podrška investitorima

Mogućnosti za investiranje na području ove općine su brojne. Tako, uzimajući u obzir sve konkurentne prednosti, sektori koji su povoljni za investiranje su prvenstveno IT- sektor, turizam, hotelijerstvo i ugostiteljstvo, trgovina i druge uslužne djelatnosti.

Da bi privukli nove investitore, općinska administacija nastoji im pružiti brzu i efikasnu podršku. Općina Centar je 2016. godine formirala Privredni savjet u cilju uspostavljanja dijaloga između privatnog i javnog sektora radi unaprijeđenja poslovnog okruženja, te je realiziran projekat regulatorne reforme čime su pojednostaviljeni administrativni postupci, sniženi troškovi te privrednicima i građanima omogućen brži i lakši pristup općinskim uslugama putem Elektronskog registra administrativnih postupaka. Općina Centar domaćim i inozemnim investitorima pruža postinvesticionu podršku (aftercare), koja se realizira kroz Saradničku mrežu za postinvesticionu podršku investitorima i koja uključuje institucije na svim nivoima vlasti u BiH. Kako bi olakšala svim potencijalnim i postojećim investitorima, Općina Centar pruža sveobuhvatnu podršku u realizaciji planirane investicije putem kontakt osobe, koja je zadužena za servisiranje informacijama i organizaciju sastanaka između nadležnih organa i investitora u cilju pojednostavljenja i brze realizacije planirane investicije.

Kao najznačajnije investicije realizirane prethodnih godina iz Službe za privredu i LER navode Sarajevo City Centar-SCC,BBI Centar, Avaz Twist Tower i niz stambenih objekata. U planu je 26 novih investicija među kojima su modernizacija i rekonstrukcija Stadiona „Asim Ferhatović Hase“, izgradnja hotela sa pet zvjezdica u obuhvatu RP Zetra, izgradnja sportsko- rekreativnog kompleksa sa pratećim ugostiteljskim sadržajima u Nahorevu sa izgradnjom žičare, izgradnja  poslovnog objekta i koncertne dvorane  – kvadrant B Marindvor, izgradnja podzemnog pješačkog prolaza sa pratećim poslovnim sadržajima  -lokalitet Marindvor (javno-privatno partnerstvo).

S obzirom na to da općina Centar u prostornoj dokumentaciji nema industrijskih ni poslovnih zona, uže urbano jezgro grada je u suštini poslovna zona. Na području ove sarajevske općine prema Bazi podataka djeluje oko 1. 790 privrednih društava. Među kompanijama koje su nosioci privrednog razvoja, iz Službe za privredu i LER izdvajaju BH Telecom, Bosnalijek, Energopetrol, osiguravajuće kuće, poslovne banke, trgovačka društva, projektanske kuće.

Fokus Općine Centar u narednom periodu bit će revitalizacija zapuštenih područja u središtu općine. Prioritetne aktivnosti regeneracije su: obnova/zamjena devastiranih i zapuštenih dijelova jezgre kroz velike projekte koji rješavaju probleme stanovanja, usluga, saobraćajne infrastrukture, područja za rekreaciju, itd. Također, radit će se i na transformaciji zastarjele socijalno-privredne osnove urbanog historijskog jezgra u moderniju i atraktivniju jezgru, sa restrukturiranom privredom putem privlačenja investicija u projekte kao što su urbana modernizacija, uvođenje novih tehnologija, poboljšanje urbanog okoliša i diverzifikacije socijalne i privredne strukture.

Još nekoliko pitanja za Službu za privredu i LER

Koliko u vašoj općini traje proces registracije firme?

Proces traje od sedam do 15 dana u zavisnosti od vrste djelatnosti koja se registruje.

Koliko traje proces izdavanja građevinske dozvole i urbanističke saglasnosti? Koliko koštaju?

Rok za izdavanje urbanističke saglasnosti je 60 dana od predaje kompletnog zahtjeva, a košta 30 KM. Rok za odobrenja za građenje je 30 dana od predaje kompletnog zahtjeva, a visina takse iznosi 0,5 promila od vrijednosti objekta, a najviše 150 KM.

Koliko koštaju komunalni priključci?

Odvoz smeća za poslovne prostore kreće se od 0,20 KM po metru kvadratnom, do 0,90 KM odnosno 1,50 KM po kontejneru.

Usluga snabdijevanja pitkom vodom i odvođenje otpadnih voda uključuje varijabilni dio od 3,65 KM po metru kubnom, naknadu za korištenje voda u iznosu 0,01 KM po metru kubnom,  naknadu za zaštitu voda koja se kreće od 0,04 do 0,20 KM po metru kubnom i fiksnog dijela, koji u zavisnosti od profila vodomjera  iznosi od  4,68 KM do 46,80 KM.

@Općina Centar

Općinska web stranica www.centar.ba sadrži sve informacije potrebne kako građanima tako i investitorima. Putem web stranice moguće je pristupiti E-registru, koji sadrži sve administrativne postupke te za svaki od njih potrebnu dokumentaciju, nadležne službe, rokove te je omogućeno preuzimanje svih obrazaca. Osim ažurirane web stranice, Općina Centar kreirala je i mobilnu aplikaciju mojCentar, koju građani mogu koristiti kako bi prijavili  nepravilnosti za koje smatraju da ih je potrebno rješavati, kao što su: komunalni, stambeni, socijalni problemi te uputiti pohvale odnosno kritike. Osim opisa prijave, aplikacija omogućava da se uz svaku prijavu prilože i fotografije. Automatski izvještaj o stanju prijave dobije se na pametnom telefonu, a  moguće je unijeti i svoje kontakt podatke kako bi dobili obavještenja o preduzetim radnjama.

PREKOMirela Haskić
IZVORBusiness Magazin
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here