Sa ukupnim gubitkom od 34.891.240 KM, Global Ispat Koksna Industrija d.o.o za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije Lukavac, je kompanija sa najvećim gubicima u posljednje tri godine, prema podacima Finansijko-informatičke agencije FBiH.

Osim proizvodnje visoko kvalitetnog koksa i nus proizvoda koksa kao što su sirovi benzol, sirovi katran i amonijum sulfat, te činjenicom da ova kompanija opskrbljuje evropsko tržište i sa anhidridom maleinske kiseline i mineralnim đubrivima, Gikil je unatoč ukupnoj imovini u vrijednosti od 330.532.940 KM, ostvario milionske zaostatke.

U nastavku teksta objavljujemo tabelarni prikaz top 10 kompanija na nivou Tuzlanskog kantona sa najvećim ostvarenim gubicima.

 

Naziv kompanije Dobit Gubitak
GIKIL Lukavac 0 34.891.240
Boxmark Leather d.o.o za proizvodnju i preradu kože 0 17.847.776
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo zavisno društvo rudnici Kreka d.o.o Tuzla 0 13.446.097
Vegafruit d.o.o za trgovinu i preradu voća i povrća 0 12.810.369
Farmacija d.o.o za proizvodnju i promet farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda Tuzla 0   9.662.451
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo zavisno društvo rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o – Đurđevik 0   8.543.561
Mliječna industrija 99 d.o.o Gradačac 0   3.122.037
Swity d.o.o Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac 0   2.245.322
Lactalis BiH društvo za trgovinu, uvoz, izvoz i usluge Gradačac 0   2.099.524
Uni-Bristol d.o.o, društvo za građevinarstvo, investicije, promet I usluge – Tuzla 0   1.946.159

 

Pokazatelji finansijskog poslovanja preduzeća FBiH su preuzeti iz Registra finansijskog izvještaja 2017., Finansijsko-informatičke agencije BiH.

 

 

IZVORBusiness Magazin
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here