Foto: Business Magazine

Danas je u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH održan peti sastanak Skupštine Asocijacije drvne industrije i šumarstva. Na Skupštini je razmatran Izvještaj o radu Asocijacije u 2017. godini, kao i Plan rada za 2018. godinu.

„Prošla godina je bila dosta dobra. Vrijednost izvoza je oko 1,2 milijardi KM, što je više za 9,2 posto u odnosu na 2016. godinu. U toj strukturi namještaj učestvuje sa 38,9 posto te je više za 12 posto u odnosu na isti period 2016. godine. Ova godina bi prema prognozama trebala biti bolja. Za prva četiri mjeseca ove godine ostvaren je izvoz veći od 400 miliona KM, što je više za dva posto u odnosu na isti period prošle godine. Oko 170 miliona KM otpada na namještaj. Kada se analizira struktura izvoza za prva četiri mjeseca ove godine učešće namještaja je 41,9 posto dok je prošle godine iznosio 38,9 posto, a smanjeno je učešće izvoza proizvoda nižih faza prerade, posebno proizvoda šumarstva i rezane građe“ rekla je Selma Bašagić, sekretar Asocijacije drvne industrije i šumarstva VTKBiH na konferenciji za medije održanoj prije početka sastanka.

Bašagić je dodala da pokrivenost uvoza izvozom iznosi 343 posto, te da kada se uzmu u obzir sve okolnosti ove brojke djeluju ohrabrujuće za početak godine.

Suad Ećo, generalni direktor i osnivač kompanije Inside by Ećo osvrnuo se na inicijativu o zabrani izvoza trupaca iz naše zemlje radi osiguranja sirovine za domaće drvoprerađivače koju su premijer FBiH i predsjednica Vlade RS-a uputiti Vijeću ministara BiH.

„Podržat ćemo inicijativu koja je upućena Vijeću ministara BiH, a koja se tiče zabrane izvoza trupaca i sirovine, jer se drvna industrija godinama suočava sa nedostatkom sirovine, posebno proizvođači koji se bave finalnim proizvodom te se nadam da će Vijeće ministara imati sluha za ovu inicijativu,“ rekao je Ećo.

Neophodna edukacija

Zanimljiva tačka bila je prezentacija USAID WHAM projekat sa posebnim osvrtom na stručno osposobljavanje radnika za potrebe drvne industrije BiH. Ovim projektom kompanije bi dobile edukaciju uposlenika koja bi se vršila na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kao i finansijsku podršku od USAID-a.

„Na terenu dobijamo informacije od kompanija da su u deficitu sa kvalitetnim kadrom s obzirom da ljudi odlaze iz kompanija, a s druge strane popunjavanje tih radnih mjesta vrlo teško ide jer škole i fakulteti ne mogu adekvatno odgovoriti na zahjteve poslodavaca. Uposlenici koji nama dolaze nemaju adekvatno znanje te nam je potreban dug vremenski period da bi ih osposobili i prilagodili našem radu,“ istaknuo je Ećo.

Dodao je da kada je u pitanju odlazak radne snage zbog niskih plaće da se sav teret ne može prebaciti na poslodavce. Naglasio je da bh. poslodavci plaćaju najveće doprinose u regionu, te  ukoliko bi došlo do rasterećenja u svakom slučaju bi bili spremni povećati plaće, te da su kompetentni radnici već sad plaćeni od 1.000 KM pa naviše.

Murčo Obućina profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu naglasio je da bi se realizacijom ovog projekta vršila permanentna edukacija uposlenika određenih  kompanija kao i edukacija lica koja se nalaze na evidencijama službi za zapošljavanje.

„Veliki problem drvne industrije svakako je nedostatak kvalitetnog obrazovanja. U saradnji sa Srednjom školom za okoliš i drvni dizajn, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu bio bi centar edukacije gdje bi imali različite module obrazovanja zavisno od potreba industrije. Također, jedan o segmenata kojima bi se ovaj edukacijski centar bavio je i razvoj i istraživanje, kontrola kvaliteta, dakle onaj prateći segment drvne industrije bez čega ne može ići u dalji razvoj. Za dalji razvoj ključne stavke su istraživanje i edukacija“ objašnjava Obućina.

 

PREKOMirela Haskić
IZVORBusiness Magazin
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here