Uslijed sve veće potražnje za kvalificiranom radnom snagom u oblasti IT-a, Univerzitet u Sarajevu je objavio konkurs za upis na stručni IT studijski program na dva fakulteta Univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu.

Stručni studijski programi će biti realizovani na Elektrotehničkom fakultetu i Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i isti su rezultat saradnje Univerziteta u Sarajevu i Bit Alijanse koja je aktivno učestvovala na pripremi ovih studijskih programa.

Stručni studij je tzv. studij kratkog ciklusa (short cycle) predviđen Evropskim kvalifikacijskim okvirom i traje dvije godine odnosno četiri semestra. Studij nosi 120 ECTS kredita, a njime se tiče V stepen stručne spreme, odnosno peti nivo EKO (EQF). Zvanje koje se stiče završetkom ovog studija je u Bolonjskom sistemu prepoznato kao zvanje stručnog specijaliste (eng. associate degree, u Hrvatskoj: stručni pristupnik).

 

Stručni studij Razvoj softvera na Elektrotehničkom fakultetu, zajedno sa studijem Informacione tehnologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo, su prvi studiji ovog tipa koji se pokreću u Bosni i Hercegovini. Nastavni plan i program je usklađen sa potrebama IT kompanija te ovaj studijski program predstavlja sjajnu priliku za osobe koje žele steći znanje potrebno za uspješnu karijeru u IT sektoru.

 

Pored toga, obezbijeđena je i prohodnost studija što znači da u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju KS, lica koja završe dvogodišnji stručni studij imaju pravo prohodnosti na prvi ciklus studija, te mogu steći diplomu prvog ciklusa studija upisom na treću godinu bolonjskog studija uz uslov da polože razliku predmeta. Važno je istaći da dvogodišnji specijalistički studij nije ekvivalent trogodišnjem studiju.

 

Više informacija o načinu i uslovima prijave možete pronaći ovdje.

 

Prvi upisni rok na Elektrotehničkom fakultetu traje u periodu od 18.06.2018. do 02.07.2018. godine (svakim radnim danom od 09:00 do 13:00h), a na Prirodno-matematičkom fakultetu od 08.06.2018. do 22.06.2018. godine (svakim radnim danom od 10:00 do 14:00h).

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here