Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 206.099* ili 58,11 posto su žene.

statistika

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,61 posto, zatim radnici sa SSS 28,66 posto, te NKV radnici 27,91 posto. 

Najveći broj evidentiranih nezaposlenih žena je sa SSS 31,98 posto, NKV radnica je 28,54 posto, a zatim slijede KV radnice sa udjelom od 25,93 posto u ukupnom broju nezaposlenih žena.

Posmatrano prema kvalifikacionoj strukturi, udio nezaposlenih žena manji je kod visokokvalifikovanih (VKV) – 21 posto i kvalifikovanih (KV) – 48 posto radnica, u odnosu na udio nezaposlenih muškaraca u ukupnom broju nezaposlenih lica. Kod ostalih kvalifikacija više je nezaposlenih žena nego muškaraca.

– Ulasci i izlasci iz registrovane nezaposlenosti

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u novembru 2022. godine, novoprijavljenih licakoja traže posao bilo je 17.456* od čega 8.399* žena. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 20.130*. Broj brisanih žena sa evidencije je 9.623*. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 8.662* ili 43,03 posto od čega 4.447* žene ili 51,34 posto.

U novembru 2022. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 3.171* potreba za zapošljavanjem novih radnika, od toga 773* ženedok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 8.603*. Registrovani broj žena kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio je 4.281* ili 49,76 posto.

– Materijalnopravna zaštita nezaposlenih

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u novembru 2022. godine novčanu naknadu koristilo je13.607* lica ili 3,84 posto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica. Broj žena koje su koristile novčanu naknadu iznosio je 6.367, što je 46,79 posto od ukupnog broja korisnika novčane naknade.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 205.025* lica ili 57,80 posto od ukupno registrovanenezaposlenosti u BiH, od čega 117.205 žena ili 57,17 posto.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u oktobru 2022. godine, broj zaposlenih lica u BiH iznosio je 846.375, a od toga je 378.276 žena. U odnosu na septembar 2022. godine broj zaposlenih lica se nije mijenjao, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,2 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za oktobar 2022. godine iznosila je 29,7 posto i u odnosu na septembar 2022. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.

Stopa zaposlenosti i nezaposlenosti prema podacima iz Ankete o radnoj snazi  za III kvartal 2022. godinu:

ZAPOSLENA LICA                                         –  1.163.000                                                                        

NEZAPOSLENA LICA                                    –  203.000                                                                

ANKETNA STOPA NEZAPOSLENOSTI        –   14,8 posto

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za III kvartal 2022. godine, u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.366.000 lica, dok je broj neaktivnih iznosio 1.521.000 lice.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 1.163.000 i 203.000 nezaposlenih lica. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za III kvartal 2022. godine iznosila je 14,8 posto.

Broj zaposlenih lica u III kvartalu 2022. godine veći je za 0,8 posto u odnosu na II kvartal 2022. godine, dok se broj nezaposlenih lica smanjio za 5,6 posto.

Stopa nezaposlenosti u BiH u III kvartalu 2022. godine iznosila je 14,8 posto i manja je u odnosu na II kvartal 2022. godine (15,7 posto) za 0,9 postotnih poena. Anketna stopa zaposlenosti u III kvartalu 2022. godine iznosila je 40,3 posto i veća je u odnosu na II kvartal 2022. godine (40,0 posto) za 0,3 postotna poena.

Stopa nezaposlenosti mladih (15-24 godine) u BiH III kvartalu 2022. godine iznosila je 36,2 posto i manja je u odnosu na II kvartal 2022. godine (36,3 posto)  za 0,1 postotni poen.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here