Novi Zakon o komunalnim taksama u Kantonu Sarajevo kojima je određeno okvirno ponašanje svake općine ponaosob, reguliše i način plaćanja takse za firme koje posluju u okviru tržnih centara.

Iz Ministarstva finansija Kantona Sarajevo su kazali da Članom 2. stav (1) tačka a) Zakona o komunalnim taksama ( “Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 8/22 ) propisano je da se komunalna taksa može utvrditi za svaku istaknutu firmu.

Članom 4. ovog Zakona je tako propisano da (1) Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost na osnovu odobrenja nadležnog organa  dužna su na ulazu u ograđeni poslovno – proizvodni prostor ili na ulazu u poslovni objekat ili na ulazu u poslovni prostor gdje obavljaju poslovnu djelatnost istaknuti naziv firme.

(2) Pod nazivom firme podrazumijeva se naziv firme pod kojim je takseni obveznik registrovan kod nadležnog organa, sjedište lica kao i broj, odnosno naziv poslovne jedinice kada se firma ističe na poslovnoj jedinici.

(3) lstaknutom firmom smatra se oznaka, obilježje ili natpis na radnim i drugim prostorijama, na fasadi građevine u kojoj se nalaze radne prostorije ili van gabarita te građevine, na ulaznim vratima, izlozima/portalima ili unutar izloga radnih prostorija, kojim se označava da određeno pravno ili fizičko lice obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje.

(4) Ako su, na radnim i drugim prostorijama, na fasadi građevine u kojoj se nalaze radne i  druge prostorije ili van gabarita te građevine, istaknuta dva istovjetna imena, istaknutom firmom se smatra samo jedno, a sve ostalo je u tretmanu reklame, o čemu je Akta.ba već ranije pisala.

“U skladu sa navedenim sva pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost na osnovu odobrenja nadležnog organa, koja obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima unutar tržnog centra dužni su plaćati komunalnu taksu na istaknutu firmu, stim što se taksa ne plaća za istaknutu firmu do veličine table 200 x 300 milimetara”, kazali su iz Ministaratva.

Podsjećamo da su Članom 7. Zakona o komunalnim taksama propisana i oslobađanja od plaćanja takse.

Od plaćanja takse tako su oslobođene, institucije Bosne i Hercegovine, organi, organizacije i javne ustanove Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona, općina sa područja Kantona i Grada Sarajeva, humanitarne i dobrotvorne organizacije iz osnovne djelatnosti, udruženja koja ne obavljaju privrednu djelatnost, vojni invalidi od plaćanja takse iz člana 2. stav (1) tač. a) i f) ovog zakona,  lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i civilne žrtve rata i privredna društva  za zapošljavanje lica sa invaliditetom i zaštitna radionica.

Iz Ministarstva naglašavaju da svako Općinsko vijeće svojom odlukom iz člana 6. stav (1) ovog zakona može utvrditi i druge slučajeve oslobađanja od plaćanja takse.

 

IZVORAkta.ba
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here