Za 63 investiciona poticaja Vlada TK planirala 34 miliona KM

Ažuriranjem liste poticaja i predlaganjem izmjena zakonskog i regulatornog okvira Ministarstvo privrede će i dalje nastaviti sa aktivnostima usmjerenim ka poboljšanju sistema poticaja, a time i unaprjeđenja poslovnog ambijenta na području Tuzlanskog kantona.

10

Tokom 2021. godine registrovana su ukupno 63 investiciona poticaja koje provode ministarstva, uprave i upravne organizacije na Tuzlanskom kantonu, stoji u Izvještaju o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, koje je  prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona.

Planirani iznos investicionih poticaja ministarstava, uprava i upravnih organizacija u 2021. godini za 63 investiciona poticaja iznosi 34.324.396 KM što je blago povećanje u odnosu na 2020. godinu. Lista ažuriranih investicionih poticaja u Tuzlanskom kantonu objedinjena za sva ministarstava i uprave će biti objavljena na bosanskom i engleskom jeziku na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona 31. decembra 2021. godine, kako bi se investitori i korisnici investicionih poticaja s njom mogli upoznati. Ažuriranjem liste poticaja i predlaganjem izmjena zakonskog i regulatornog okvira Ministarstvo privrede će i dalje nastaviti sa aktivnostima usmjerenim ka poboljšanju sistema poticaja, a time i unaprjeđenja poslovnog ambijenta na području Tuzlanskog kantona.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here