Poboljšane prilike za investiranje dijaspore u BiH

Tokom projekta, uspjelo se angažovati više od 3.000 osoba u različitim javnim konsultacijama, koji su dali svoj input o tome na koji način se pravni okvir i uvjeti mogu poboljšati kako bi se većem broju ljudi iz dijapore omogućilo da doprinesu razvoju BiH.

7

Projekt “Dijapora za razvoj” uspješno je okončan, a doprinio je poboljšanju socioekonomskih prilika da dijaspora može investirati u Bosni i Hercegovini.

Rečeno je to na pres-konferenciji u Sarajevu gdje su partneri projekta predstavili rezultate.

“Napravili smo portal i mrežu koja omogućava uživo komunikaciju i kontakte pripadnika dijapore između sebe, te između pripadnika dijaspore i ljudi iz BiH. Organizirali smo niz sastanaka između kompanija, te smo uspjeli motivisati pripadnike dijaspore da investiraju više od šest miliona KM u različite projekte u BiH. Na to smo ponosni i nastavit ćemo raditi u tom pravcu, odnosno poticati pripadnike dijaspore da investiraju BiH”, izjavila je rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Steliana Nedera.

Tokom projekta, kako je rečeno, uspjelo se angažovati više od 3.000 osoba u različitim javnim konsultacijama, koji su dali svoj input o tome na koji način se pravni okvir i uvjeti mogu poboljšati kako bi se većem broju ljudi iz dijapore omogućilo da doprinesu razvoju BiH.

“Jedna od glavnih lekcija naučenih iz ogledne faze projekta je da dijaspora može doprinijeti stvaranju radnih mjesta i egizistenciji na lokalnom nivou. Procjene govore da oko 2,2 miliona ljudi koji su porijeklom sa ovih prostora žive van granica BiH. To je značajan broj u kome vidimo priliku i šansu da svoje znanje, iskustvo, vještine, resurse i kapital vrate u BiH i na taj način pomognu razvoj lokalnih zajednica, ali i društva u cjelini”,rekao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here