Za pomoć oporavku turizma 500.000 KM

Ova sredstva se odnose na program „Unapređenje i povećanje privlačnosti Federacije BiH kao prepoznatljive turističke destinacije“, čiji je cilj ublažavanje posljedica COVID-19 na sektor turizma kreiranjem, razvojem i realizacijom marketinške kampanje destinacija koristeći ciljane sadržaje.

9

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usvojila 500.000 KM vrijedan Program utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu.

Ova sredstva se odnose na program „Unapređenje i povećanje privlačnosti Federacije BiH kao prepoznatljive turističke destinacije“, čiji je cilj ublažavanje posljedica COVID-19 na sektor turizma kreiranjem, razvojem i realizacijom marketinške kampanje destinacija koristeći ciljane sadržaje.

Korisnik sredstava je Privredna komora Federacije BiH koja će, u skladu sa ciljevima Programa, utvrditi kriterije za njihovu raspodjelu.

Inače, opći ciljevi Programa utvrđeni su i u Taktičkom planu oporavka turizma, a razrađeni potpisanim Memorandumom o razumijevanju između USAlD-a u BiH i Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here