EIB-ovo istraživanje pokazuje rast potražnje za kreditima

U narednom periodu očekuje se da će se uslovi kreditiranja dalje pooštravati samo za korporacije, kao i mala i srednja preduzeća.

16

Evropska investiciona banka (EIB) objavila je redovno proljećno izdanje svog istraživanja o trendovima u bankarskom kreditiranju na finansijskom tržištu centralne, istočne i jugoistočne Evrope. Ovogodišnje istraživanje pokazuje da je došlo do pooštravanja uslova kreditiranja malih i srednjih kompanija, dok su istovremeno krediti namenjeni domaćinstvima sve pristupačniji. Tražnja za finansijskim sredstvima i zajmovima raste za sve kategorije klijenata. Analiza je također ustanovila da postoji visoka posvećenost međunarodnih bankarskih grupacija koje posluju u regionu, kao i spremnost da nastave operacije u istom ili većem obimu.

Istraživanje nudi uvid u aktivnosti bankarskih grupacija, njihovih podružnica i lokalnih predstavništva, kao i projekcije kretanja kreditnih aktivnosti na ovom tržištu. Također, analizira i potražnju za finansijskim sredstvima i njihovu dostupnost za mala i srednja preduzeća, korporacije i domaćinstva, posebno kada su u pitanju uslovi finansiranja. Daje procejnu marketinškog potencijala i pozicioniranje finansijskih institucija, kao i analizu kretanja nenaplativih kredita na lokalnim tržištima.

Kompletno istraživanje za pojedinačne zemlja Zapadnog Balkana i analize pročitajte ovde here .

“Naše najnovije istraživanje pokazuje da je regulatorna pomoć za borbu protiv covida-19 bila ključna za ublažavanje najkritičnijih posljedica za bankarski sektor u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi tokom 2020. i na početku 2021. godine.Kako bi se izborio sa pooštrenim uslovima za kreditiranje malih biznisa i preduzeća, i sa ukidanjem moratorijuma na kredite, Region može da računa na svoje međunarodne partnere. Grupacija EIB će nastaviti da pruža podršku, pogotovo kroz panevropski garancijski fond, kao i svoje regularne investicione i savjetodavne aktivnosti, težeći da oživi investicije potrebne za ekonomski oporavak regiona na putu ka zelenoj, digitalnoj tranziciji i većoj konkurentnosti,” izjavio je potpredsjednik EIB-a Ricardo Mourinho Félix zadužen za ekonomska istraživanja.

Glavni ekonomista EIB-a Debora Revoltella kazala je da finansijski sistem u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi pokazuje izuzetnu otpornost prema najvećem ekonomskom udaru koji je doživio.

“Međunarodne banke nastavljaju da podržavaju region. Međutim, naše istraživanje pokazuje slabu investicionu potražnju i još uvek stroge uslove kreditiranja malih biznisa i preduzeća. Da bi se pojačale investicione aktivnosti, potreban je kontinuirani zajednički napor javnog i privatnog sektora kako bi se region oporavio i nastavio da napreduje u pravcu zelene i digitalne tranzicije,” pojasnila je Revoltella.

Istraživanje tržišta kredita za centralnu, istočnu i jugoistočnu Evropu dio je redovnih aktivnosti EIB-a, Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Svjetske banke u okviru “Bečke inicijative”, okvira za čuvanje finansijske stabilnosti evropskih zemalja u razvoju.

Kako se razvija ponuda i potražnja zajmova?

U proteklih šest mjeseci, banke su zabilježile manje zahtjeva za investicijama, dok su potrebe za obrtnim sredstvima nastavile da pozitivno utiču na ukupnu potražnju za zajmovima. Kretanja na tržištu nekretnina značajno su doprinijela rastu potražnje, sa kojom je porasla i ukupna tražnja za hipotekama. U posljednjih šest mjeseci, izgledi lokalnog tržišta i porast nenaplaćenih zajmova bili su glavni ograničavajući faktori za ponudu novih zajmova. U narednom periodu očekuje se da će se uslovi kreditiranja dalje pooštravati samo za korporacije, kao i mala i srednja preduzeća.

Za više informacija pročitajte kompletno istraživanje i analizu ovde .

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here