AMFI održao edukaciju o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti

U okviru edukacije, učesnicima su predstavljeni najnovije korisne informacije o zakonodavnom okviru sa osvrtom na mikrokreditne organizacije, regulativama EU, preporukama FATF-e i Moneyvala, usklađivanju sa međunarodnim standardima i nacrt novog zakon o SPNFTA.

20

Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI  organiziralo je edukaciju o temi „Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti“. Predavači o ovoj temi bili su Edin Jahić, šef Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, Ministarstvo sigurnosti BiH, Adnan Šmigalović, viši inspektor Finansijsko obavještajnog odjeljenja, Državne agencije za istrage i zaštitu-SIPA i Seid Ćatić, rukovodilac Odjela za kontrolu usklađenosti SBS sa standardima SPNFTA, Agencija za bankarstvo Federacije BiH.

U okviru edukacije, učesnicima su predstavljeni najnovije korisne informacije o zakonodavnom okviru sa osvrtom na mikrokreditne organizacije, regulativama EU, preporukama FATF-e i Moneyvala, usklađivanju sa međunarodnim standardima i nacrt novog zakon o SPNFTA. Učesnici su imali priliku čuti više informacija o tipologiji i trendovima pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti te predikatnim krivičnim djelima pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, odgovornosti interne revizije u procjeni adekvatnosti provođenja politike SPNFTA, odluka Agencije za bankarstvo FBiH o minimalnim standardima MKO na SPNFTA sa posebnim osvrtom na pojednostavljene mjere identifikacije klijenata.

“AMFI zajedno sa svojim članicama snažno podržava provođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao i odluke o minimalanim stanardima koja podržava navedeni Zakon. Današnju edukaciju smatram prilikom da otvoreno porazgovaramo sa predstavnicima izvršnih i regulatornih institucija,  razmjenimo iskustva stečena u svakodnevnom radu mikrokreditnog sektora, te o izazovima sa kojima se susrećemo u toku poslovne godine te pokažemo opredjeljenost u provođenju mjera Zakona o SPNFTA“, kazala je Elma Zukić, predsjednica AMFI.

Zaključeno je da je put usklađivanja sa direktivama EU i međunarodnim standardima neminovan te da je mikrokreditni sektor spreman pružiti doprinos kada je u pitanju donošenje novog zakona,  jer su MKO u cijelosti posvećene provođenju propisa iz ove oblasti.

Svi učesnici edukacije su imali priliku čuti vrlo korisne informacije iz oblasti SPNFTA koje će nesumljivo pomoći svakoj MKO da na kvalitetan način odgovori svim izazovima koje nosi upravljanje ovim rizikom, a ujedno otvori vrata dodatnim unapređenjima sistema za SPNFTA. Time će se upravljanje ovim rizikom znatno unaprijediti na nivou cijelog sektora što je zajednički cilj. Na taj način će se doprinijeti jačanju cjelokupnog finansijskog sistema u BiH i doprinijeti boljem rangiranju naše zemlje kod međunarodnih tijela relevantnih za ovu oblast.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here