Briefing nudi podršku novoosnovanim preduzećima i NVO

Briefing će kao društveno odgovorna kompanija besplatno dodijeliti deset pretplata

21

Briefing je dio regionalne kompanije koja se već više od 20 godina bavi praćenjem i analizom tendera/nadmetanja u regiji.  Briefing će kao društveno odgovorna kompanija besplatno dodijeliti deset pretplata i to pet godišnjih pretplata za „Praćenje tendera u BiH“ za novoosnovana mala preduzeća  pet godišnjih pretplata za „Praćenje tendera/konkursa u BiH“ za NVO.

Na konkurs se mogu prijaviti sva novoosnovana mala ili srednja preduzeća koja su osnovana u BiH u prethodne tri godine, tačnije nakon 01.10.2017. godine, i NVO ili udruženja registrovana na području BiH.

Briefing BiH će odabranim korisnicima omogućiti godišnju pretplatu za praćenje tendera/konkursa u BiH.

Za prijavu na konkurs preduzeća trebaju dostaviti dokaz o registraciji – sudsko rješenje (skeniran, .pdf) , ID/PDV uvjerenje (skeniran, .pdf), kontakt podatke (kontakt osoba, e-mail, broj telefona) i  kratko motivaciono pismo (do jedne kucane stranice teksta .doc ili .pdf)

NVO/udruženja trebaju dostaviti dokaz o registraciji (skeniran, .pdf), kontakt podatke (kontakt osoba, e-mail, broj telefona) i kratko motivaciono pismo (do jedne kucane stranice teksta .doc ili .pdf).

Konkurs je otvoren do 20.10.2020. godine do 16:00 sati. Prijave se primaju isključivo elektronski putem e-maila na adresu: briefing@briefing.ba sa naslovom-subject:  ‘Prijava na konkurs- naziv firme/udruženja‘. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here