Fiskalno vijeće BiH utvrdilo okvirni državni budžet za 2021. godinu

Usvajanjem Globalnog okvirnog fiskalnog bilansa i politika za period 2021. - 2023. godina, utvrđen je okvir budžeta za institucije BiH za 2021. godinu u iznosu od 1,027 milijardi KM

13

Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika za period 2021. – 2023. godina, čime su stvorene pretpostavke za planiranje budžeta za 2021. godinu na svim nivoima vlasti.

Usvojenim dokumentom utvrđen je okvir budžeta za institucije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu u iznosu od 1,027 milijardi KM. Prihodi za finansiranje budžeta institucija BiH za 2021. od indirektnih poreza zadržani su na nivou 2020. godine i iznose 780 miliona KM, dok se ostatak sredstava osigurava iz ostalih prihoda institucija BiH.

Članovi Fiskalnog vijeća su predsjedavajući Vijeća ministara BiH, predsjednici vlada entiteta, ministar finansija i trezora BiH i entitetski ministri finansija. Članovi ovog tijela bez prava glasa su i gradonačelnik Brčko Distrikta i guverner Centralne banke BiH.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here