BH-Gas je jedna od rijetkih kompanija koja u punom obimu koristi evropske fondove u cilju razvoja transportnog sistema

Konačna odluka o dodjeli WBIF sredstava se očekuje u decembru 2020 / januaru 2021. godine, te bi se u slučaju odobrenja sredstava sa implementacijom započelo u julu 2021. godine

10

BH-Gas ovim želi obavijestiti javnost da je na 18. sjednici Državnog odbora za investicije održanoj 31. augusta 2020. godine prihvaćena Aplikacija BH-Gasa za dodjelu Tehničke pomoći u okviru 24. kruga WBIF – Investicionog okvira za Zapadni Balkan, uz još jedan projekat iz sektora energije.

Aplikacija se odnosi na projekat gasovoda Zapadna Interkonekcija Bosna i Hercegovina i Hrvatska, Gasovod Tržac – Bosanska Krupa sa odvojcima za Bihać i Veliku Kladušu, a tehnička pomoć u iznosu od 1.25 Miliona EUR bi se upotrijebila za izradu dokumentacije Studija opravdanosti, Analiza Troškova i dobiti, Studija uticaja na okolinu i društvo i Idejni projekat. Osim od strane institucija Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, aplikacija je podržana i od strane EBRD – Evropske Banke za obnovu i razvoj. Želimo istaći da je od strane Vlade  Unsko-sanskog kantona iskazan veliki interes za gasifikaciju ovog dijela Federacije.

Projekat Zapadna interkonekcija Bosna i Hercegovina – Hrvatska je sadržan u dokumentima Okvirna energetska strategija BiH do 2035,  Strateski plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH, Program javnih investicija Fedracije BiH 2020 – 2022, PMI Lista projekata od uzajamnog interesa za zemlje Energetske zajednice, Desetogodišnji plan razvoja Evropske mreže operatora transportnih sistema priprodnog gasa  ENTSOG TYNDP, Nacionalni desetogodišnji plan razvoja gasne mreže Hrvatske – Plinacro TYNDP 2018-2027.

Konačna odluka o dodjeli WBIF sredstava se očekuje u decembru 2020 / januaru 2021. godine, te bi se u slučaju odobrenja sredstava sa implementacijom započelo u julu 2021. godine. Realizacijom projekta bi se stvorili preduslovi za korištenje prirodnog gasa kako u industriji tako i u drugim sektorima potrošnje na području Unsko-sanskog kantona, uz ispunjenje ciljeva zaštite životne sredine.

Ova Aplikacija predstavlja nastavak dobre prakse BH-Gasa da maksimalno koristi raspoložive evropske i druge fondove u svrhu razvoja projekata razvoja gasne transportne mreže Federacije BiH / BiH. Podsjećamo da se grant sredstvima EU finansira izrada Idejnog projekta gasovoda Južna interkonekcija BiH – Hrvatska, a da se u isto vrijeme Studija izvodljivosti i Studija uticaja na okolinu za drušvo finansiraju grant sredstvima USAID.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here