Mustafić: ASA Banka neće stati sa podrškom bh. privredi i stanovništvu

Pripajanje Vakufske ASA Banci dodatno je osnažilo i potvrdilo  opredijeljenost ka ostvarenju ranije postavljenog cilja, a to je izgradnja najveće domaće banke, koja će biti oslonac bh. privredi i stanovništvu. O poslovanju ASA Banke, načinu rada sa klijentima tokom pandemije COVID-19, bankarskom tržištu u BiH i planovima za budućnost za Business Magazine govori Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banka.

145

BM: Šta akvizicija Vakufske ASA Banci zapravo znači za vas? Kakva je sada  pozicija ASA Banke na bankarskom tržištu, ali i šta to znači za sveukupni bankarski sektor u BiH?

MUSTAFIĆ: ASA Banka je danas vodeća domaća banka u Federaciji BiH, sa izuzetno stabilnim poslovanjem, unatoč krizi koja je zadesila svjetsku ekonomiju. Pripajanje Vakufske ASA Banci nas je dodatno osnažilo i još jednom potvrdilo našu opredijeljenost ka ostvarenju ranije postavljenog cilja, a to je izgradnja najveće domaće banke, koja će biti oslonac bh. privredi i stanovništvu. Pored stabilne baze novih klijenata u sektoru maloprodaje koji su sada dio našeg portfolija, akvizicijom smo dodatno pojačali svoju zastupljenost na području cijele BiH. Tako se broj naših poslovnica, sa 20, povećao na  37, a naš kolektiv sada broji više od 300 uposlenika.

Lično mi je drago što, kao domaća banka, igramo bitnu ulogu u konsolidaciji bh. bankarskog tržišta, koja je prirodan odgovor na značajan višak likvidnosti i veliku konkurenciju koja postoji na našem tržištu. Na ovaj način ojačavamo svoje kapacitete i konkurentnost, pritom doprinoseći razvoju tržišta, za koji su konsolidacije iznimno bitne. Paralelno, razvoj ASA Banke zapravo stvara preduslov za dugoročni rast bankarskog tržišta, ali i za razvoj privrede i cjelini. Činjenica da kombinacija dobro razvijenog tržišta i institucija te raznovrsne palete finansijskih proizvoda doprinosi kreiranju dinamične i prosperitetne ekonomije, suštinski govori i o važnosti naše uloge u efikasnosti cjelokupne ekonomije. Upravo je to jedan od razloga zašto ćemo i u narednom periodu raditi na jačanju i stabilizaciji svoje pozicije najveće domaće banke u FBiH, po svim parametrima.

BM: Bankarski sektor, kao i društvo u cjelini, trenutno vodi borbu s pandemijom COVID-19. Kako se ASA Banka nosi s njom? Prilično hrabro djeluje ova izjava „Mi nećemo stati“.

MUSTAFIĆ: Da, „Mi nećemo stati“ jeste hrabra izjava, posebno kad se u obzir uzme činjenica da se trenutno nalazimo u krizi, koja je praktično zaustavila cijeli svijet. I baš u tom trenutku kada je sve stalo, svi mi smo shvatili na koga se to zapravo možemo osloniti. Upravo je to i razlog zašto mi nećemo stati. Kao najveća domaća banka u FBiH, u samom temelju naše misije i vizije nalazi se želja da budemo stabilan i dugoročan partner bh. stanovnicima i privredi. Često kažem da je BiH za nas više od tržišta, jer je ovo zemlja u kojoj smo rođeni i u kojoj živimo. Zato nam je važno da svi segmenti njenog  društva napreduju i razvijaju se.

Što se tiče našeg odgovora na pandemiju, zdravlje i sigurnost uposlenika i klijenata nam je uvijek na prvom mjestu, pa smo i svoje poslovanje odmah prilagodili tome. Primijenili smo personalizirani pristup klijentima, a već na samom početku krize smo svakog od njih pojedinačno nazvali, ponudili moratorij, dodatno finansiranje pod povoljnijim uslovima ili neke druge relevantne opcije, koje bi im olakšale prilagodbu novonastaloj situaciji. U svakom trenutku smo im bili na raspolaganju, što su oni i prepoznali. Njihova iskustva i reakcije su najbolji dokaz uspješnosti modela našeg poslovanja, a sinergija ovih odnosa rezultirala je i značajnim povećanjem stanja depozita od nastanka banke do danas, koji iznosi oko 40 posto.

U cijelom procesu je bitnu ulogu imala i Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA), kojoj moram uputiti velike pohvale zbog uloge i načina djelovanja, kojim su dali mnoštvo mogućnosti ublažavanja negativnih posljedica same krize. Jako smo zadovoljni načinom na koji je pristupljeno zaštiti domaće privrede, što je kroz cjelokupni proces svim akterima bankarskog sektora bilo jasno komunicirano.

BM: Koje prakse su se pokazale najproduktivnijim u kontekstu održavanja poslovanja na planiranom nivou, kada govorimo o svim poteškoćama novonastale situacije? Da li ste uveli i neke nove proizvode u ovom periodu, s ciljem olakšavanja korištenja Vaših usluga?

MUSTAFIĆ: Transparentnost i otvorenost vidim kao ključ građenja poslovanja u svim industrijama, pa tako i u bankarskoj, što se posebno važnim pokazuje u kriznim periodima. Komunikacija koja se temelji na ovim vrijednostima je prvenstveno važna za građenje zdravog okruženja unutar same kompanije, ali je istovremeno i osnova partnerskih odnosa s klijentima. Zašto je to važno? Kada se nalazite u kriznom periodu, vrijeme je ključni faktor u procesu prevencije potencijalnih ili već evidentnih rizika, stoga je važno biti proaktivan, razmišljati unaprijed, staviti se u poziciju klijenata i partnera, komunicirati s njima i zajednički pronalaziti rješenja te na temelju svih tih saznanja donositi kvalitetne i utemeljene odluke brzo. To je, zapravo, srž naših praksi iz prethodnih mjeseci.

Vrlo aktivno smo radili na prilagodbi poslovanja, kako personaliziranim pristupom, tako i intenzivnijom primjenom digitalnih kanala, a sve to s ciljem smanjenja negativnih posljedica nastalih kao rezultat pandemije i neizvjesnosti koju je ona donijela. Drago mi je da, u konačnici, naši klijenti to prepoznaju i cijene.

BM:Koliko se važnim pokazao doprinos privatnog sektora u borbi protiv pandemije?

MUSTAFIĆ: Svi mi već znamo da je BiH izuzetno kompleksna u kontekstu organizacije države. Upravo ta njena kompleksnost doprinosi kreiranju okruženja u kojem naši privrednici, ali i građani, imaju značajnu ulogu u prevazilaženju izazova s kojima se susreću. To je zapravo jedan od razloga zašto ASA Banka teži poziciji vodeće domaće banke, ali i odlučno tvrdi da „Mi nećemo stati“ – jer samo domaća banka može istinski shvatiti potrebe lokalnog stanovništva i privrede, a onda svoje procese prilagoditi njima.

Naš cilj je da ostanemo dugoročni partner i oslonac bh. privredi i građanima, jer vjerujemo da svojim primjerom i konkretnim aktivnostima možemo dati doprinos u izgradnji prosperitetnog društva. Uvjeren sam da svi mi, pojedinačno, svojim djelovanjem možemo, ali i moramo, djelovati vođeni upravo tim principima, a ASA Banka to svojim primjerom i dokazuje. Upravo je pandemija još jednom pokazala koliko je privatni sektor vitalan za naše društvo. Paralelno, pokazala je i koliko je on odlučan da doprinese svojim sugrađanima. Kao domaća banka, ASA Banka je prepoznala svoju odgovornost prema lokalnoj zajednici i privrednicima, pa smo zato fokus svih naših aktivnosti stavili na olakšavanje poslovanja naših klijenata i finansiranja potreba privrede, kako bi se zadržao što veći broj radnih mjesta. Dodatno, donirali smo i potrebnu medicinsku opremu Kantonalnoj bolnici Zenica, jer je sigurnost naših sugrađana na prvom mjestu.

BM: Koliko su se klijenti, njihove potrebe i želje promijenile u prethodnom periodu?

MUSTAFIĆ: Sasvim je prirodno da svaka nova situacija sa sobom donosi i nove potrebe. Ključno je kako na njih reagujete. Jedna od značajnijih prednosti ASA Banke jeste upravo brzina djelovanja i snažna prilagodba lokalnim potrebama. Za vrijeme u kojem inostrane banke prolaze kroz obavezne procese usaglašavanja i izvještavanja prema svojim središnim uredima u inostranstvu, mi možemo već preći u proces realizacije svih planiranih aktivnosti. Dodatno, u fokusu našeg poslovanja nalaze se naši sugrađani, stoga je prepoznavanje i uvažavanje lokalnih potreba od iznimne važnosti ukoliko im istinski želimo pomoći u njihovom daljnjem rastu i razvoju.

BM: Koliko je pandemija promijenila bankarski sektor u BiH i kakve su Vaše prognoze za bankarski sektor u narednom periodu?

MUSTAFIĆ: Pandemija je zasigurno promijenila cijeli svijet. Uvjeren sam da se više nikad nećemo vratiti u stanje koje smo prije smatrali normalnim. Štoviše, „novo normalno“ kako ga sad svi već zovemo, od nas zahtijeva da redizajniramo ekonomiju, preispitamo svoju opsesiju rastom, pronađemo načine zaštite najugroženijih, više koristimo digitalne usluge, dijelimo znanje i redizajniramo cjelokupan sistem kako bismo na prvo mjesto stavili ljude, a ne na profit. Oprez koji imamo u uspostavljanju kontakta reflektirali smo i u bankarstvu pa se promijenio i ovaj sektor, baš kao i svaki drugi. Osjetan je rast u stopi korištenja digitalnih kanala, odnosno, usluga, koje evidentno imaju svijetlu budućnost. No, vidljivo je i da ih mora pratiti kvalitetna savjetodavna usluga, koja će potpomoći u pronalasku najboljih finansijskih rješenja.

BM: Da li u planu imate nove akvizicije i kakvi su generalno planovi za budućnost?

MUSTAFIĆ: Moram priznati da su naši planovi od samog početka vrlo ambiciozni. Vlasnici su već od samog formiranja istaknuli interes za ubrzanim, neorganskim rastom. To su potvrdile i akvizicije IK Banke, potom Moje Banke, a sada i Vakufske Banke. ASA Banka je nastala s jednim jednostavnim, ali iznimno značajnim ciljem – da postane najveća domaća banka, koja će istinski opravdati tu titulu domaće, tako što će biti oslonac lokalnoj privredi i stanovništvu. Kao što naša trenutna kampanja i kaže „Mi nećemo stati“ već ćemo nastaviti raditi na ostvarenju tog cilja. Ponosan sam na put koji smo do sada prešli, na sve napore cijelog tima koji doprinosi održavanju visoke kvalitete poslovanja i svakodnevno nas približava upravo ostvarenju tog sna. Na kraju dana, svjesni smo da smo upravo zahvaljujući timskom radu, danas vodeća domaća banka u FBiH. Mi prepoznajemo njihov trud, ali i potencijal i zato kontinuirano ulažemo u njihov razvoj. Znamo da snažnu kompaniju čini snažan tim, zato je bitno kreirati zdravo radno okruženje, kako bi svi uposlenici bili sretni i zadovoljni.

BM: Koliko je teško kroz akvizicije graditi jednu modernu banku, koji su najveći izazovi?

MUSTAFIĆ: Graditi jednu modernu banku kroz akvizicije je zahtjevno iz više razloga. Jedan od značajnijih jesu razlike u korporativnim kulturama sistema koje spajate u jedan. Oni su nerijetko značajno drugačiji jedan od drugog, stoga je potrebno uspostaviti jedinstven i jasan sistem vrijednosti koji će osigurati zadovoljstvo svih uključenih strana, jer se samo na taj način može osigurati stabilnost cijelog sistema.

Dakako, danas, četiri godine od nastanka ASA Banke, ovaj proces je dosta jednostavniji, prvenstveno jer smo izgradili tim koji čine vrhunski profesionalci iz svojih oblasti. To je možda i jedan od najzahtjevnijih zadataka, jer su ljudski resursi najznačajniji, ali istovremeno i najkompleksniji resursi jedne kompanije. Kada organizaciju gradite od samog početka, onda vršite selekciju uposlenika prema standardima i pravilima koja ste sami već postavili. No, prilikom akvizicije druge kompanije, to nije slučaj, a pritom morate voditi računa da klijenti kontinuirano imaju vrhunsku uslugu, bez obzira na interne izazove. To je jedan od razloga zašto je proces spajanja kompanija kompleksan i zahtjevan, a može i da utječe na stabilnost kompanije. Zato je ključno pridržavati se postavljenih standarda i sistema vrijednosti, jer, u konačnici, zdrav kolektiv je temelj uspjeha.

BM:  Imajući u vidu da je prošle godine ASA Banka kupila većinski paket dionica Vakufske banke, da li ste uspjeli do kraja završiti formalni i pravni dio ove akvizicije imajući u vidu činjenicu da nefunkcionira Komisija za vrijednosne papire FBiH. Koje probleme nefunkcioniranje Komisije u poslovanju stvara vama, ali i drugim kompanijama u FBiH? 

MUSTAFIĆ: Činjenica jeste da smo mi sve pravno formalne, kao i tehičke pretpostavke da pripojimo Vakufsku Banku već stvorili, osim dobijanja rješenja od KVP-a. Razlog zbog kojeg rješenje još uvijek nismo dobili jeste činjenica da KVP nema kvoruma za zasjedanje tj. nije imenovan, odnosno, potvrđen od strane Doma naroda Parlamenta FBiH. Akvizicija bi se već finalizirala, zaključno sa 31.07.2020. godine, da situacija nije takva. Naredni datum do kojeg nam je cilj finalizirati spajanje jeste 31.10.2020, u nadi da će Komisija do tada biti imenovana.

ASA Banka nije jedina pogođena nezasjedanjem Komisije, jer ona ima jako bitnu ulogu u funkcionisanju cjelokupnog tržišta kapitala, kao i zaštiti investitora. Mnoga ulaganje ovise upravo o njihovim odlukama. Primjerice, u ovom trenutku nije moguća kupovina ili objedinjenje većinskog kapitala u dioničkim društvima, za bilo kojeg investitora. Vidjeli smo da ni kantoni ne mogu izdavati obveznice za svoje finansiranje. Mnogo je primjera konkretnih izazova, ali i gubitaka, koji su u realnom sektoru svakodnevnica, upravo zbog nepostojanja Komisije. Nažalost, ja ne pronalazim razumno objašnjenje za ovu situaciju. Svi odgovorni se moraju zapitati kojim se vrijednostima vode, jer je ovakvo ponašanje prema poslu, ali i državi, neprihvatljivo. Međutim, po ovom pitanju, naša poruka ostaje „Mi nećemo stati“ i uvijek ćemo raditi na daljnjem poboljšanju našeg okruženja, bez obzira na sve prepreke koje se nalaze na tom putu.

BM: Po čemo se ASA Banka, kao jaka domaća banka, razlikuje od ostalih igrača na tržištu?

MUSTAFIĆ: Upravo po tome što je domaća i zajednicu u kojoj poslujemo stavljamo na prvo mjesto. Možda ta važnost snažne domaće banke i nije toliko očigledna na prvu, jer prilikom odabira, klijentima je najčešće presudan pronalazak proizvoda, usluga i cijena koje odgovaraju njihovim potrebama. No, činjenica je da jaka domaća banka zapravo temelj napretka ekonomije zemlje. Ona prvenstveno doprinosi kreiranju novih radnih mjesta, igra veliku ulogu u finansiranju malih preduzeća, podržava domaću privredu, posebice u kriznim periodima kada su lokalnim kompanijama i pojedincima potrebni dodatni izvori finansiranja. Nadalje, pomaže u zadržavanju kapitala unutar zemlje, njihove usluge su najčešće lakše dostupne, a njihovo poslovanje transparentnije i posvećenije klijentima i samoj zajednici. Paralelno, ASA Banka, kao domaća banka, razlikuje se po brzini djelovanja i kreiranju partnerskog odnosa sa klijentima. Ponekad je to njima teško približiti, posebno ako su vođeni prethodnim, najčešće negativnim, iskustvima. No, nakon uspostavljanja saradnje i oni prepoznaju našu iskrenu želju za građenjem partnerskih odnosa, koji podrazumijevaju obostrano poštovanje. Svi ovi čimbenici kreiraju jednu konačnu sliku, odnosno uslugu, koja se razlikuje od ostalih na tržištu, a zahvaljujući kojoj naš portfolio klijenata kontinuirano raste.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here