Bez povećanja plaća IT sektor neće moći zadržati kvalificirane radnike

Prema procjenama svaki odlazak IT stručnjaka iz BiH napravi štetu od četiri miliona KM. Da bi IT sektor mogao održati status najbržerastuće grane industrije u našoj zemlji i zadržati visokokvalificirane radnike u našoj zemlji nudeći im veće plaće, potrebne su mu stimulativne mjere. Jedan od načina bio bi utvrđivanje drugačije osnovice za obračun doprinosa na plaće IT stručnjaka koji je Bit Alliance predložila u amandmanu na prijedlog Zakona o doprinosima FBiH.

293
IT

Novi prijedlozi Vlade Federacije BiH Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak izazvali su burne rekacije poslodavaca, sindikata, penzionera, te Zavoda PIO/MIO. Također, ovim prijedlozima nisu zadovoljni ni freelanceri, ali ni predstavnici IT industrije. Osnova novog modela zakona jeste da se proširuje osnovica za doprinose i oporezivanje dohotka tako da se u nju uključuju i ranije neoporeziva primanja (topli obrok, regres, prijevoz na posao i slično), a kod oporezivanja dohotka i isplaćene dividende i kamate na oročenu štednju, te dobici u igrama na sreću. Kao rezultat toga predlaže se smanjenje stope doprinosa na bruto plaće s postojećih 41,5 posto na 32,5 posto. Kod poreza na dohodak predlaže se podizanje iznosa godišnjeg neoporezivog dohotka sa sadašnjih 3.600 KM na 9.600 KM godišnje. Stopa poreza na dohodak sa sadašnjih 10 posto predlaže se na 13 posto, a za dividende i kamatu na oročenu štednju 10 posto. Kada je u pitanju IT sektor, Bit Alliance, organizacija koja okuplja 60 najvećih kompanija iz oblasti informacionih tehnologija i koje zapošljavaju više od 3.000 visokokvalificiranih osoba uložila je amandman na prijedlog Zakona o doprinosima, kojim traži drugačiji način utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa na plaće IT stručnjaka.

Drugačiji način utvrđivanja osnovice

„Za radnike zaposlene u IT industriji kojima se isplaćuje mjesečna plata u visini iznad prosječne neto plate u Federaciji BiH, mjesečna osnovica za obračun doprinosa predstavlja iznos neto plate isplaćene u periodu od šest mjeseci prije stupanja na snagu ovog zakona, pod uslovom da je neto plata povećana u visini od 15 do 20 posto u odnosu na iznos prosječne neto plate isplaćene tom radniku u periodu od šest mjeseci prije stupanja na snagu ovog zakona. U svakoj narednoj godini osnovica ostaje ista, osim za slučaj dodatnog povećanja neto plate kada će osnovica predstavljati iznos od 90 posto prosječne neto plate isplaćene u posljednjih šest mjeseci prethodne godine, s tim što dodatno povećanje prosječne neto plate isplaćene može biti maksimalno 20 posto u odnosu na prethodnu godinu“, stoji u amandmanu.

U obrazloženju amandmana navode da je IT sektor u FBiH već dostigao nivo plaća za ključne visokokvalificirane radnike, kakav imaju i konkurentske industrije u zemljama regiona, pa čak i šire. Konkurentnost IT sektora FBiH u globalnim okvirima bi u narednih nekoliko godina mogla doći u pitanje, jer ključna prednost ovih kompanija na globalnom nivou jeste visokokvalificirana radna snaga. Međutim, ukoliko IT kompanije ne budu u mogućnosti povećati plaće IT stručnjacima, doći će do stagniranja daljeg razvoja ili mogućeg pada ove industrije jer bi, visokokvalificirani radnici mogli odlučiti da u sve većem broju napuštaju FBiH i odlaze u druge države gdje im se nude mnoge veće plate.

„Suština predloženog amandmana je da se osigura konkretan i kvalitetan podsticaj vlasti prema IT kompanijama u FBiH kako bi lakše zadržali visokokvalificirane radnike u BiH. Ovaj amandman odnosi se isključivo na stručne radnike u IT sektoru i primjenjiv je jedino u slučaju kada poslodavac poveća plaću takvom radniku i to za minimalno 15 posto. Tada dolazi do umanjenja osnovice, ali ona opet ne bi mogla biti niža od osnovice koja je bila prije tog povećanja. To znači da fondovi ne gube bilo kakav prihod, a poslodavci imaju malo manji trošak kod povećanja plaća. Važno je naglasiti da bi ta „nova“ osnovica već u drugoj godini rasla, čime bi se povećao i prihod fondova. Dakle, cilj ovoga je da se pomogne kompanijama da značajnije povećaju plaće i tako stimulišu radnike da ostanu u BiH, a da država osim koristi koju ima kad spriječimo odlazak tih ljudi, također ima i veći prihod i to na dva načina- kroz rast osnovice na koju se obračunavaju doprinosi i zadržavanje visokoobrazovanih kadrova u BiH i njihov značajan doprinos ekonomiji“, za Business Magazine objašnjava Haris Palalija, operativni menadžer Bit Alliance.

Palalija dalje pojašnjava da cilj predloženog amandmana nije da kompanije stiču veći profit na osnovu ostvarenih poreskih ušteda, već smatraju potpuno opravdanim javnim interesom podsticanje zadržavanja visokokvalificiranih radnika u BiH. Upravo, odlazak visokovalificiranih IT stručnjaka za našu zemlju predstavlja veliki gubitak, te su IT kompanije zabrinute da ukoliko ne budu u mogućnosti ovim stručnjacima ponuditi veće plaće teško će ih zadržati ovdje.

„Svaki odlazak iz BiH takvih kadrova je gotovo nenadoknadiv gubitak. U okviru Studije razvoja IT sektora u Kantonu Sarajevo iz 2017. godine, okvirne procjene pokazuju da jedan senior software inženjer svojim odlaskom iz BiH prouzrokuje direktnu i indirektnu štetu od četiri miliona KM. Prema toj poprilično konzervativnoj procjeni, svake godine privreda BiH odlaskom IT stručnjaka izgubi oko 300 miliona KM na ime izgubljenih prihoda“, naglašava Palalija.

Kada je u pitanju ovaj amandman, podršku Bit Alliance uputila je Američka trgovačka komora u BiH, ali s druge strane Porezna uprava FBiH smatra da bi amandman na prijedlog Zakona o doprinosima u Federaciji BiH kojeg je predložila Bit Alliance dovela do neravnopravnog obračuna doprinosa. Povodom toga izdali su saopćenje u kojem obrazlažu svoj stav.

“U vezi amadmana Udruženja BIT Alijansa na prijedlog Zakona o doprinosima u Federaciji BiH u kojem traži izmjenu, da se u članu 17. prijedloga Zakona o doprinosima izuzmu radnici zaposleni u IT industriji kojima se isplaćuje mjesečna plaća u visini iznad prosječne neto plaće u Federaciji BiH, smatramo da bi isto dovelo do neravnopravanog obračuna doprinosa, jer bi to značilo da se za zaposlenog u javnom sektoru koji ima plaću od cca 1.600 KM doprinosi obračunavaju i plaćaju na stvarnu plaću, a za zaposlenog u IT firmama koji ima plaću više od 2.000 KM plaćali bi se doprinosi na manju osnovicu”, navode iz Porezne uprave FBiH.

Dodaju da bi navedeni obračun doveo do složenijih softverskih rješenja u obračunu i kontroli plaća, a i do mogućeg poticaja odlazaka zaposlenih IT stručnjaka iz javnog sektora u IT privatni sektor.

Nephodno rasterećenje privrede

Palalija ističe da je stav Porezne uprave FBiH posljedica nerazumijevanja suštine onoga što su predložili.

„ Mi ne tražimo privilegije, već podršku da zadržimo najkvalitetnije kadrove koje ova država ima. Naš prijedlog nije neko sveto slovo i više smo nego spremni razgovarati o eventualnim korekcijama koje bi omogućile njegovu lakšu provodivost što je za Poreznu upravu najbitnije, a uvjereni smo da on ne bi doveo do bilo kakvog neravnopravnog obračuna doprinosa. Radi se o prijedlogu izmjene zakona i u slučaju prihvatanja radilo bi se, dakle, o zakonu kojeg se treba poštovati i provoditi kao i svaki drugi. Uostalom, u trenutno važećem zakonu o doprinosima, kao i u prijedlogu novog, postoje slični modeli kod nekih drugih industrija. Naravno, tu se radi o drugačijim ciljevima koji se žele postići, ali je model isti. Ako se taj model primjenjuje godinama, zašto se onda ne bi moglo primjenjivati i ovo što mi predlažemo?“, objašnjava Palalija.

U Bit Alliance su stava da je potrebno stimulativno djelovati ne samo na IT sektor, nego i na druge uspješne industrije u BiH.

„Mi smo udruženje koje okuplja IT kompanije i borimo se za unaprjeđenje statusa IT kompanija. Smatramo kako IT svojim rezultatima i svojim potencijalom zavrijeđuje da dobije status strateške privredne grane u BiH, te da se na taj način i tretira. Istovremeno svjesni smo da ne može IT imati neka svoja vlastita pravila, te iz tog razloga i tražimo modele unutar zakonodavnog okvira koji postoji ili se predlaže. U međuvremenu smo imali vrlo konstruktivan razgovor sa premijerom FBiH, Fadilom Novalićem i njegovim saradnicima i od njih smo čuli zaista ohrabrujuće stvari o njihovim planovima, kada je u pitanju IT sektor, ali i ukupna privreda. Očekujemo da se te ideje što prije realiziraju i spremni smo dati svaku vrstu podrške u tom procesu, ali želimo da se to desi što je prije moguće. Kada je u pitanju ovaj konkretni amandman koji smo predložili, mi smo uvjereni da bi on mogao, na istim principima, biti primjenjiv za sve radnike svih industrija. Posljedica jedne takve odluke bi bilo povećanje svih plaća u FBiH i povećanje prihoda fondova, te dodatni rast BDP-a jer bi se značajno povećala potrošnja građana, što bi vodilo dodatnom razvoju i rastu privrede“, dodaje Palalija.

Kada su u pitanju prijedlozi Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dobit, Palalija ističe da se radi  o veoma značajnim zakonima koji uvode dosta promjena u poreznoj politici u FBiH, te da prema stavu Bit Alliance u njima ima dosta toga što smatraju da je potrebno uraditi, ali i nekih stvari za koje smatraju da nisu dobre ili za koje još nije vrijeme.

„No, činjenica je da se trenutni sistem mora promijeniti i da je teško napraviti mjeru da baš svi budu zadovoljni. Ono što bi mi voljeli vidjeti jeste više hrabrosti u rasterećenju oporezivanja rada i smanjenja doprinosa koji sada objektivno vode privredu u potpunu nekonkurentnost kada je u pitanju i najbliže okruženje, a razvijene zemlje zapada ne treba ni spominjati. Također, mišljenja smo da u ovaj paket treba uključiti i izmjene Zakona o porezu na dobit kako bi se osigurale određene pogodnosti kod reinvestiranja dobiti. Svjesni smo da su ovo izuzetno važni zakoni koji izazivaju velike kontroverze i političko sukobljavanje. Ako mi imamo pravo davati takvu vrstu komentara onda bismo pozvali sve političke predstavnike da koliko je god moguće zajedno rade na kreiranju konačnog izgleda ovih zakona“, dodaje Palalija.

IT sektor svakako je jedan od najbržerastućih sektora u BiH koji generira velike prihode. Prema izvorima Bit Alliance, koje se bazira na pokazateljima kompanija koje imaju obavezu podnošenja finansijskih izvještaja Finansijsko-informatičkoj agenciji (FIA) u FBiH odnosno Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge ( APIF) u RS-u, IT sektor, tj. firme koje se većinski bave razvojem softverskih rješenja i proizvoda su u 2018. godini ostvarile nešto više od 500 miliona KM prihoda od čega je 173 miliona KM izvoz. Iste godine sektor je zapošljavao 5.400 zaposlenika, uglavnom IT inženjera. Procjenjuje se da je u ovom trenutku IT sektor spreman zaposliti čak 5.000 radnika. Međutim, bez odgovarajućih mjera to neće biti moguće, a BiH će se i dalje suočavati sa odlaskom najvrjednijih stručnjaka.

„Bez mjera u oblasti ulaganja u digitalno i IT obrazovanje na svim nivoima s jedne strane te stimulativnih mjera za IT stručnjake u cilju njihovog zadržavanja u BiH bojimo se da to nije izvodivo. Ne samo da nećemo zaposliti nove radnike, već ćemo ostati i bez onih koje sada imamo, a to znači stagnaciju i pad cijelog sektora. Potencijal za razvoj je ogroman, no mi to ne možemo sami bez podrške vlasti kroz stimulativne zakonodavne mjere. Prilika koju imamo je velika i bila bi neoprostiva greška da je propustimo. Objektivno u prilog nam idu i neka kretanja u susjednim državama, jer postoji šansa da dio te radne snage dovedemo u BiH, ali samo pod uslovom da im možemo ponuditi zarade koje su u nivou onoga što oni zarađuju tamo. Drugi način je obrazovanje većeg broja kadrova koji mogu popuniti ovu „rupu“ koja postoji. To je dugoročan proces i ponovo nemoguć bez učešća vlasti, ali tu postoji određeni napredak i očekujemo da taj iskorak bude još i veći, a naše kompanije su spremne u tome učestvovati i kadrovski i materijalno“, naglašava Palalija.

Očekuju podršku i razumijevanje predstavnika vlasti

Podršku Bit Alliance uputila je Američka trgovačka komora u BiH. U dopisu upućenom  Predstavničkom domu FBiH AmCham-a stoji da podržavaju amandman Bit Alliance jer smatraju da je ovo pitanje od strateškog značaja kako za IKT sektor u BiH tako i za cjelokupni razvoj ekonomije i društva uopće.

„Suzbijanje sive ekonomije, unapređenje radnog zakonodavstva i uopšte tržišta rada jesu nacionalni imperativ za dugoročni rast i podizanje konkurentnosti BiH. Smatramo da je neophodna državna intervencija Zakona o doprinosima FBiH radi poboljšanja uslova rada, te sprečavanja odlaska visokokvalificirane radne snage iz BiH, pogotovo u segmentu ekspandirajućih i konkurentnih industrija. Podržavamo amandman jer je kompanijama okupljenim u našem članstvu od enormnog značaja stabilan i održiv razvoj IKT sektora, s obzirom da ovaj sektor predstavlja jedan od ključnih pokretača evropske ekonomije“, stoji u dopisu.

U Bit Alliance su zahvalni na pruženoj podršci, te se nadaju da će donosioci odluka prepoznati značaj brzog donošenja rješenja koja imaju za cilj rasterećenje privrede.

„Vjerujemo da će predstavnici vlasti prepoznati potrebu da se kreira stimulativno porezno i svako drugo zakonodavstvo, ne samo kada je u pitanju IT sektor, već ukupna privreda. Nama je posebno drago što smo dobili podršku AmCham-a, ali i brojnih drugih udruženja privrednika, kao i istaknutih ekonomista. Pozivamo vlasti i sve donosioce odluka da hrabrije donose odluke jer mi kao društvo naprosto više nemamo prostora za neki veliki oprez i kalkulacije kod odnošenja odluka, a pogotovo nemamo vremena da odluke odgađamo. Ili ćemo konačno kreirati mjere koje će osigurati brži razvoj ili ćemo izgubiti svaku šansu da razvoj ubrzamo i koliko toliko hvatamo korak sa razvijenim državama“, kaže Palalija.

Ovaj amandman odnosi se isključivo na stručne radnike u IT sektoru i primjenjiv je jedino u slučaju kada poslodavac poveća plaću takvom radniku i to za minimalno 15 posto.

 

 

 

PREKOMirela Haskić-Suša
IZVORBusiness Magazine
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here