Pismo zastupniku Damiru Arnautu

Razumijemo da je Vama teško vjerovati i shvatiti da u Bosni i Hercegovini postoje mediji u kojima odluku o tome kada će, kako, sa kojim naslovom i pratećim ilustracijama biti objavljen pojedini tekst donose urednici i redakcijski kolegij, a ne političari, sagovornici ili bilo ko treći izvan Redakcije. Postoje,vjerujte. U stvari, većina je takvih.

50
Delić

Poštovani gospodine Arnaut,

Obavještavamo Vas da smo iz broja Business Magazine koji je izašao  26. jula/srpnja 2021. godine povukli tekst koji je naš kolega uradio sa Vama, jer ste Vi taj tekst već javno objavili.

Razumijemo da je Vama teško vjerovati i shvatiti da u Bosni i Hercegovini postoje mediji u kojima odluku o tome kada će, kako, sa kojim naslovom i pratećim ilustracijama biti objavljen pojedini tekst donose urednici i redakcijski kolegij, a ne političari, sagovornici ili bilo ko treći izvan Redakcije. Postoje,vjerujte. U stvari, većina je takvih.

Odluka o plasmanu teksta se donosi na osnovu njegove atraktivnosti, aktuelnosti, interesa za ciljanu publiku. Redakcija Business Magazine na osnovu toga procjenjuje tekstove i donosi odluke kada će tekstovi biti plasirani/objavljeni. Nama, hvala Bogu, interesantnih, aktuelnih i našoj ciljanoj publici ( a to je poslovna zajednica u Bosni i Hercegovini) takvih tekstova i tema ne nedostaje. Zapravo se redovno dešava da određeni tekstovi budu zamijenjeni drugima, koje Redakcija ocijeni interesantnijim, aktuelnijim, informativnijim.

Kako ste sebi uzeli za pravo da se miješate u uređivačku politiku medija (koliko se mi razumijemo u demokratiju, to političari ne smiju/ne trebaju/ne rade), kao građani ove države koji uredno plaćaju obaveze prema državi, puneći na taj način budžet/e iz kojih i Vi dobijate svoja zastupnička primanja, smatramo svojom obavezom da tražimo od Vas kao zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine da:

  1. Inicirate i među kolegama u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine izlobirate usvajanje izmjena i dopuna ili novog zakona  o elektronskom potpisu BiH, a kod nadležnih ministarstava hitno usvajanje provedbenih akata, kako biste građanima (koji su Vas birali) i privrednicima olakšali poslovanje i omogućili ubrzanje procesa digitalizacije, što je odavno trend u svijetu.
  2. Inicirate i među kolegama u Paralamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine izlobirate usvajanje izmjena i dopuna ili novog zakona o javnim nabavkama BiH, kako biste poslovnoj zajednici i kompanijama u našoj  zemlji omogućili transparentniji i efikasniji proces javnih nabavku te smanjili mogućnosti korupcije (vrlo rado ćemo Vam dostaviti konkretne zahtjeve privrednika iz cijele Bosne i Hercegovine).
  3. Inicirate i među kolegama u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine izlobirate usvajanje izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) BiH kako bi se datum isplate poreza pomjerio sa 10. na posljednji dan u mjesecu, omogućilo plaćanje PDV-a samo po osnovu naplaćenih (a ne svih izdatih faktura) itd. Spremni smo Vam poslati opravdane zahtjeve privrednika iz cijele Bosne i Hercegovine.
  4. Sa kolegama iz Naše stranke, zastupnicima u Parlamentu FBiH, pokrenite inicijativu i izlobirajte usvajanje izmjena Zakona o doprinosima FBiH, u smislu njihovog smanjenja na maksimalno 30 posto, Zakona o porezu na dobit u FBiH, kojim će se reinvestiranje osloboditi plaćanja poreza na dobit – za početak.
  5. Sa kolegama iz Naše stranke, koji su na pozicijama u kantonalnim skupštinama i vladama inicirajte i izlobirajte usvajanje odluka kojima će se smanjiti/ukinuti brojni parafiskalni nameti privredi (spisak parafiskalnih nameta koje treba smanjiti ili u potpunosti ukinuti ćemo Vam vrlo rado dostaviti).
  6. Sa kolegama iz Naše stranke, koji su na pozicijama u općinskim vijećima inicirajte donošenje i izlobirajte donošenje općinskih propisa koji će omogućiti efikasniji rad općinskih administracija na izdavanju različitih vrsta dozvola i drugih neophodnih dokumenata za poslovanje.

Naravno, ima još dosta toga što Vaša stranka i Vi možete uraditi za građane i privredu ove države. Ovo je posao koji trebate raditi, za koji ste izabrani i (dobro) plaćeni. U uredničku politiku medija se ne miješajte. Za to niti ste kvalificirani, niti ste izabrani, a ni plaćeni.

P.S. mi bismo zaista voljeli da smo mogli napraviti tekst o nekom investitoru iz Australije koji je zaslugom Vas kao ambasadora BiH u Australiji uložio i pokrenuo neki biznis u BiH.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here