Javni konkurs za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Njemačkoj u detašmanskoj 2020/2021

Vanjskotrgovinska komora BiH kontinuirano prati iskorištenost kontingenta dodijeljenih detašmana, sarađuje i razmjenjuje informacije sa nadležnim tijelima za rad i zapošljavanje u Njemačkoj

8
VTK

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine na osnovu zakonskih ovlaštenja u saradnji sa Privrednom komorom Federacije BiH i Privrednom komorom Republike Srpske, objavljuje Javni konkurs za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2020/2021  godini. Predmet Javnog konkursa je raspodjela i dodjela 2000 dozvola/mjesečno preduzećima iz Bosne i Hercegovine u detašmanskoj 2020/2021. godini prema uslovima i kriterijima iz ovog Javnog konkursa.

Postupak raspodjele detašmana u okviru svojih nadležnosti provode Privredna komora RS, Privredna komora FBiH i VTKBiH, posebno vodeći računa o ekonomičnosti, ujednačenosti uslova i procedure, efikasnosti, blagovremenosti, transparentnosti, javnosti, pravičnosti, zabrani diskriminacije, te pravu krajnjeg korisnika na ulaganje efektivnog pravnog lijeka.

Nakon provedene konačne procedure u skladu sa javnim konkursom, privredne komore entiteta dostavljaju Odluku o raspodjeli detašmana koja sadrži broj dodijeljenih detašmana, ne veći od broja na koji imaju pravo za dodjelu, na dalji postupak u Vanjskotrgovinsku komoru BiH, a koja potom odobrava i izdaje završnu saglasnost za kontingent detašmana, te uspostavlja i vodi registar pojedinačno odobrenih ugovora.

Vanjskotrgovinska komora BiH kontinuirano prati iskorištenost kontingenta dodijeljenih detašmana, sarađuje i razmjenjuje informacije sa nadležnim tijelima za rad i zapošljavanje u Njemačkoj i o tome blagovremeno, a najmanje jednom mjesečno, obavještava Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i privredne komore entiteta.

 

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here