Izmjene u korištenju turističkih vaučera u RS

Jedan korisnik može iskoristiti turistički vaučer za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od dva noćenja zaredom, dok dva korisnika mogu iskoristiti turističke vaučere za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju  od tri noćenja zaredom

56

Vlada Republike Srpske kontinuirano prati uticaj štetnih posljedica pandemije virusa korona na privredu RS i u stalnom je kontaktu sa predstavnicima Privredne komore RS, Unije udruženja poslodavaca i udruženjem privrednika.

Vlada je zadužila Ministarstvo trgovine i turizma RS da pripremi izmjenu Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima i da ovu uredbu uputi na razmatranje i usvajanje Kompenzacionom fondu i Vladi RS.

Izmjene uredbe odnosit će se na propisani broj noćenja potrebnih za ostvarivanje prava na turistički vaučer i to na način da:

Jedan korisnik može iskoristiti turistički vaučer za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od dva noćenja zaredom, dok dva korisnika mogu iskoristiti turističke vaučere za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju  od tri noćenja zaredom.

Na ovaj način smanjuje se propisani broj noćenja potrebnih za ostvarivanje prava na dodjelu turističkog vaučera, jer je prema trenutno propisanim uslovima potrebno realizirati tri noćenja na destinaciji za jedan, odnosno, četiri noćenja za dva vaučera.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here