Smanjena ponuda nekretnina putem javnih oglasa u BiH

Oglasi za nekretnine se najčešće objavljuju u dnevnim novinama i na web stranicama naručitelja tako da su samo tri objave u službenim izvorima, odnosno Portalu javnih nabavki BiH za nabavku nekretnina

55

Prema podacima agencije Briefing za praćenje i analizu tendera broj objavljenih javnih poziva/oglasa za nekretnine je prilično smanjen u 2020. u odnosu na prethodne dvije godine.
Posmatrajući prvih pet mjeseci ove godine kada je objavljeno 282 oglasa za prodaju, nabavku ili iznajmljivanje nekretnina, evidentan je pad od 38 posto u odnosu na isti period prošle godine.
Analizom objava na web stranicama naručitelja, a Briefing ih prati preko 2.500, broj oglasa za nekretnine je također smanjen. U 2020. je objavljeno 220 dok je prošle godine bilo 285 poziva za nekretnine.

“Ako spomenemo termin ‘nekretnina’ svi uglavnom pomislimo na agencije za promet zemljištem, kućama ili stanovima. Ipak, značajan je i broj javnih oglasa za prodaju ili nabavku nekretnina. Oglase za prodaju/nabavku ili iznajmljivanje nekretnina najčešće objavljuju državne institucije i preduzeća, ali i privatne firme te dionička društva. U ovim javnim oglasima i pozivima dominira prodaja nekretnina/imovine preduzeća u stečaju, sudska prodaja, potom građevinsko i poljoprivredno zemljište, stanovi, ali i iznajmljivanje poslovnih prostora.”, istakao je Tarik Džaferović, direktor agencije Briefing.
Kada se analiziraju objavljeni pozivi za nekretnine u 2020. godini prema regionalnoj zastupljenosti 53 posto je objavljeno u FBiH, 46 posto u RS-u i jedan posto u Brčko Distriktu.

U 216 objavljenih poziva nekretnine se prodaju ili nabavljaju. Od ovog broja 40 je stanova, 75 oglasa je za zemljište dok se 101 objava odnosi na prodaju stečajne mase. U oglasima preduzeća koja su u stečaju često se uz nekretnine prodaju mašine i oprema.
U preostalih 66 objava imamo iznajmljivanje poslovnih prostora i zemljišta za panoe/reklame te ostalo. Oglasi za nekretnine se najčešće objavljuju u dnevnim novinama i na web stranicama naručitelja tako da su samo tri objave u službenim izvorima, odnosno Portalu javnih nabavki BiH za nabavku nekretnina.
Na web stranicama preovladavaju oglasi za sudsku prodaju nekretnina te prodaja i iznajmljivanje općinskih/gradskih poslovnih prostora.
Nekretnine se pretežno prodaju ili iznajmljuju postupkom javne aukcije ili prikupljanjem pisanih zatvorenih ponuda, saopćeno je iz agencije Briefing.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here