Produžen preferencijalni tretman domaćih ponuđača u javnim nabavkama

Ugovorni organ je obavezan umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor domaćeg od 30 posto u postupcima javnih nabavki

84

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg na godinu dana, počev od 1. juna 2020., s ciljem suzbijanja posljedica pandemije novog virusa korona po ekonomiju u BiH.

S obzirom na otežano poslovanje bh. kompanija uzrokovano pandemijom novog virusa korona, na ovaj način se želi pomoći domaćim kompanijama u dobijanju poslova u postupcima javnih nabavki.

Prema odluci, prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu njihovog poređenja, ugovorni organ je obavezan umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor domaćeg od 30 posto u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u periodu od 1. juna 2020. do 1. juna 2021. godine.

U skladu sa ovom odlukom, domaće ponude su one koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koja su registrovana u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50 posto ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz BiH, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50 posto radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara ministara BiH zadužilo je Agenciju za javne nabavke BiH da pripremi ovu odluku.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here