Tema broja: E-aukcije doprinose transparentnosti

Iz Delegacije, pak, ne osvrću se puno na paušalne optužbe te vrste i podsjećaju da za sve njene aktivnosti logističke i finansijske prirode postoje jasna pravila i procedure koje se u potpunosti poštuju.

60
tenderi

Izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH, koji je još uvijek u fazi nacrta, bosanskohercegovački sistem javnih nabavki trebao bi u potpunosti biti usklađen sa standardima Evropske unije. S druge strane, međutim, pojedini pripadnici bh. poslovne zajednice sa lošim iskustvima iz učešća na javnim tenderima smatraju da upravo predstavnici Evropske unije u praksi podržavaju korupciju u javnima nabavkama, pri čemu direktno upiru prtom u Delegaciju EU u BiH, pod uvjetom anonimnosti “zbog straha od stavljanja na evropsku crnu listu“ optužujući je za namještanje konkursa za izbor partnerske marketinške agencije, uz obrazloženje da je  “tenderskim kriterijima insistirano na godišnjem prometu od najmanje tri miliona eura, što je uvjet koji ne može ispuniti nijedna domaća agencija“.

Iz Delegacije, pak, ne osvrću se puno na paušalne optužbe te vrste i podsjećaju da za sve njene aktivnosti logističke i finansijske prirode postoje jasna pravila i procedure koje se u potpunosti poštuju.

“Ugovori Delegacije EU u BiH u oblastima nabavki i bespovratnih sredstava dodjeljuju se prema strogim pravilima objedinjenim u Praktičnom vodiču Evropske komisije (PRAG), koji je dostupan javnosti na http://ec.europa.eu/europeaid/prag.

Ta pravila pomažu u osiguravanju izbora odgovarajućih kvalificiranih ugovarača i korisnika bespovratnih sredstava bez pristrasnosti, kao i postizanju najboljeg omjera cijene i kvaliteta ili najbolje cijene, uz potpunu transparentnost primjerenu u upotrebi javnih sredstava“, ističe u izjavi za Business Magazine Jamila Milović-Halilović, glasnogovornica Delegacije Evropske unije i Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH.

Kada je, pak, riječ o nivou zakonitosti i transparentnosti postupaka javnih nabavki u BiH i rezultatima aktivnosti koje je na tom planu poduzimala Delegacija, poput projekta  Otvorene javne nabavke u BiH, ona konstatira da je “model sistema javnih nabavki u BiH općenito zadovoljavajući“, uz izražavanje uvjerenja da će “predložena centralna inspekcija provedbi u sistemu i kriminalizacija niza zloupotreba, što je sadržano u izmijenjenom Zakonu o javnim nabavkama, dodatno ograničiti korupciju i prevare u budućnosti“.

“Usklađivanje zakonodavstva i jačanje kapaciteta u javnim nabavkama su među prioritetima navedenim u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Javne nabavke posebno su izložene mogućoj korupciji, a BiH se nalazi visoko na listi zemalja u kojima se svake godine gube ogromna javna sredstva zbog korupcije u procesima nabavki.

EU se već dugo zalaže za progresivne reforme u oblasti javnih nabavki s ciljem profesionalizacije i usklađivanja sistema javnih nabavki. U Mišljenju se navodi da BiH treba dalje uskladiti svoje zakonodavstvo s Direktivama EU iz 2014. godine iz oblasti klasične nabavke, javnih nabavki, komunalnih usluga i koncesija. BiH također treba osnažiti funkcionisanje sistema pravnih lijekova, tako da se po žalbama postupa i rješava na blagovremen, efikasan i kompetentan način koji će unaprijediti pravnu sigurnost i transparentnost u ovoj oblasti“, napominje Milović-Halilović, uz opasku da “nakon projekta tehničke pomoći za period 2014. – 2016., Evropska komisija trenutno finansira projekat  Jačanje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, čiji je cilj certificiranje i obuka službenika za javne nabavke za naručitelje u zemlji na svim nivoima“.

Na pitanje o ispunjenju očekivanja od e-aukcija u kontekstu pozitivnih pomaka na polju transparentnosti i zakonitosti javnih nabavki u BiH, pak, ona potctava da je “upotreba instrumenata baziranih na IT-u, kao što su elektroničke nabavke, važna za suzbijanje korupcije i smanjenje mogućnosti za zloupotrebe“.

“Evropska unija i ostali međunarodni donatori podržavaju razvoj, instaliranje i korištenje sistema elektroničkih nabavki u BiH, koji je obavezan za sve naručitelje i procedure javnih nabavki još od 1. januara 2018. godine. On omogućava objavljivanje tendera i tenderske dokumentacije, dostavljanje i odgovore na pojašnjenja i objavljivanje odluka Ureda za razmatranje žalbi i sudova. Korištenje sistema elektroničkih nabavki, uključujući i e-aukcije, čini potrošnju javnih sredstava transparentijom, djelotvornijom i više integrisanom sa tržišnim uvjetima“, zaključuje Milović-Halilović…

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here