Rast produktivnosti rada primarni je ekonomski cilj kojim se stvaraju pretpostavke za jačanje konkurentnosti domaće ekonomije i stabilan razvoj. Uprkos njegovom značaju, pitanje produktivnosti rada u Bosni i Hercegovini je u proteklom periodu ostalo zanemareno, a domaća ekonomija boluje od problema niske produktivnosti rada. Problem sa produktivnosti i efikasnosti radnika vezan je za neadekvatne tehnologije, zastarjelu opremu i zastario način rada. Treba razmišljati o novim tehnologijama, novim i efikasnijim organizacijama rada.

Ako kompanija raspolaže savremenijim mašinama,  moći će proizvesti više proizvoda od preduzeća koje radi pomoću zastarjele opreme. U zavisnosti od toga da li je izvršena tehnička podjela rada ili nije, produktivnost rada može biti veća ili manja.

Krajnje je vrijeme da se mjerama ekonomske politike da prioritet akcijama koje podstiču produktivnost rada, posebno u strateškim djelatnostima i sektorima.

Rijad Kovač, Federalni zavod za programiranje razvoja, pomoćnik direktora

Produktivnost rada primarno zavisi od investicija u stalna sredstva, nove tehnologije i ljudski kapital. Ključne prepreke rastu produktivnosti u BiH su nedostatak ili nedovoljno ulaganje u nove tehnologije i neadekvatne obrazovne politike. Kroz programe podrške, vlade na različitim nivoima trebaju podržati usvajanje i razvoj novih tehnologija, proizvoda i dizajna što je preduslov većoj konkurentnosti domaćih kompanija. Potrebna je reforma obrazovnog sistema kroz fokusiranje na ishode obrazovanja i povezivanje sa potrebama privrede, uvođenje novih predmeta, uvođenje programa na engleskom jeziku, potpuna integraciju univerziteta, uvođenje dualnog obrazovanja i posebno, uvođenje cjeloživotnog učenja i usavršavanja nastavnog kadra.

Mehmed Alispahić, Termoglas Živinice, direktor

Povećanje plaća u direktnoj je vezi sa povećanjem produktivnosti i kvaliteta rada radnika. Naši radnici na zapadu uglavnom rade poslove koji traže nisku ili nikakvu kvalifikovanost. Naše obrazovanje tim ljudima nije pružilo skoro ništa i to je jedan od glavnih uzroka nestručnosti. Osim toga uzroci leže i u nepostojanju tradicije malih i srednjih preduzeća koja stvaraju veoma kvalitetnu radnu snagu. Veliki industrijski kompleksi iz prošlog sistema su imali usko profilisane radnike. Također, odnosi u društvu i odnos prema znanju potpuno je pogrešan. Djeca od malih nogu dobijaju informacije da nije bitno šta znaš i koliko vrijediš, nego imaš li vezu i možeš li nekoga podmititi.

Vladimir Blagojević, Privredna komora Republike Srpske, portparol

Niz faktora utiče na produktivnost rada. Među razlozima niske produktivnosti kod nas je nivo tehničko tehnološke opremljenosti u preduzećima. S obzirom da domaći privrednici u većini slučajeva nisu u mogućnosti izdvojiti sredstva u automatizaciju, digitalizaciju, robotizaciju, tu je potrebna dodatna podrška države. Kod nas uglavnom rade uslužni poslovi za strane partnere, koji nisu adekvatno plaćeni, a traže se veliki normativi izrade koje je teško dostići, čime se indirektno utiče i na pad produktivnosti rada. Isto tako, važan faktor u ovome su i socijalističke tekovine i odnos radnika prema poslu i prema obavezama, ali i težak i komplikovan proces promjene radnika.

 

Kasim Kotorić, Grupacija poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona, predsjednik 

 Opća konstatacija stranaca kada dođu u BiH i obiđu naše firme sa namjerom da ovdje ulažu, jeste da imamo puno administracije, da smo spori i neproduktivni. Propale su sve državne firme koje nisu smanjile broj uposlenih za koje općenito nije bilo posla i čije je korištenje radnog vremena manje od upisanih broja sati te koje nisu nastavile tražiti posao.

Nerad i neefikasnost je prisutna od vrha pa do dna našeg društva. Od privatnog sektora koji je nosilac razvoja u našoj državi traži se da se radnici ne izrabljuju, da manje rade i da se bolje plate. To su legitimni ciljevi, ali mjerilo produktivnosti, izrabljivanja i sl. postavljaju sindikalci od kojih mnogi tokom života nisu zaradili dinar svojim rukama. Svi porede naše plaće i plaće u Njemačkoj, ali još nisam nikog čuo da poredi produktivnost. Poslodavci hoće i žele platiti dobrog radnika.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here