Psihologija: Tamna trijada u radnim organizacijama

Kako biste bolje iskoristili potencijale zaposlenika, a samim tim i ostvarili bolju produktivnost kompanije, potrebno je razumjeti i ponašanje uposlenika koji imaju makijavelističke, narcisističke ili crte ličnosti subkliničke psihopatije

42
Psihologija

U svrhu što kvalitetnijeg razumijevanja ljudskog ponašanja, te pokušaja predviđanja budućih ponašanja pojedinca, psiholozi su razvili mnogobrojne inventare ličnosti. Testovi ličnosti danas su u širokoj upotrebi te se, između ostalog, koriste i prilikom procjene kandidata za posao. Dokazano je da uspjeh u različitim zanimanjima mogu predvidjeti različite osobine ličnosti, ali jedno je sigurno – crta ličnosti najprediktivnija za radni efekat je savjesnost (jedna od dimenzija Petfaktorskog modela ličnosti).

Posljednju deceniju, psiholozi ličnosti se osim istraživanja tradicionalnog modela ličnosti koji uključuje ekstraverziju, neuroticizam, savjesnost, otvorenost prema iskustvu, te ugodnost, bave i istraživanjem tamnih osobina ličnosti poput makijavelizma, narcizma i subkliničke psihopatije, te njihovih uticaja na svakodnevni život i poslovnu atmosferu.

Šarmantni i laskavi

Stručnjaci iz područja ljudskih potencijala prilikom procesa profesionalne selekcije, ali i procjene postojećeg radnog kadra, često znaju biti usmjereni na specifične detalje koji idu u korist procjenjivanom kandidatu/ uposleniku, te često zanemaruju set karakteristika koje su potencijalno visoko rizične za kompaniju ukoliko na njih niste dovoljno dobro pripremljeni. Takav set karakteristika je upravo tamna trijada, relativno mlad konstrukt u psihologiji koji je područje istraživanja posljednjih nekoliko godina, a podrazumijeva makijavelizam, narcizam i subkliničku psihopatiju. Istraživanja su pokazala kako makijavelizam, narcizam i subklinička psihopatija imaju zajednička najmanje tri faktora, a to su intepresonalna manipulacija, bezosjećajnost i iskorištavanje. Također, postoje  i dimenzije prema kojima se karakteristike bitno razlikuju jedna od druge. Tako su pojedinci s višom razinom makijavelizma u poređenju s druge dvije grupe skloniji plagiranju eseja i izbjegavanju riskantnih odluka. Pojedinci s višim nivoom narcizma skloniji su boljem samopredstavljanju, a pojedinci s višim nivoom subkliničke psihopatije skloniji su bullyingu i provođenju svojih osvetničkih fantazija u djela. Osobe s izraženim crtama tamne trijade na početku mogu izgledati šarmantno i laskavo, ali u daljnjoj interakciji osjećaj korisnosti pokušavaju steći narušavajući odnose među ljudima u njihovoj okolini. Njihovo ponašanje je često usmjereno na sebe, a na štetu zajedničke dobrobiti i dobrobiti drugih. Upravo je takvo ponašanje razlog zbog kojeg ih se opisuje kao manipulativne i hladnokrvne  pojedince. Takvi pojedinci druge vide negativno i često imaju više kriterije prema njima nego prema samima sebi.

Mračna trijada

Osobe koje postižu povišen rezultat na skali makijavelizma povezuje se sa smanjenom odanosti organizaciji, te smanjenom odanosti supervizoru i timu. Sklone su vrijeđati podređene i korištenju manipulativnih ponašanja. Njihove prednosti su što češće uspostavljaju snažne društvene mreže, postižu povjerenje i poštovanje svojih kolega te dolaze do željenih rezultata često i nauštrb klijenata, čime se povećava njihova poslovna efikasnost.

Narcizam je karakterističan za pojedince s neetičkim ponašanjem u organizaciji, dodvoravanjem nadređenima i pronevjerom. Uz to, saradnici im često zamjeraju na neuljudnom i ponekad nasilničkom ponašanju. Njihovi interesi su ispred svih drugih, a samokritičnost u radu gotovo da i ne postoji. Međutim, takve osobe privlači rad na projektima gdje se mogu istaknuti, odnosno, gdje njihova zasluga i ličnost dolazi do izražaja.

Posljednja, ali ne manje važna je dimenzija subkliničke psihopatije. Osobe s izraženom crtom psihopatije ne poštuju prava drugih ljudi, kako onih s kojima rade, tako ni onih kojima su podređeni. Ove osobine idu ruku pod ruku s nedostatkom marljivosti, te odgađanjem rokova i odgovornosti, a u većini poslovnih okruženja takve će osobe postići neuspjeh. Smanjena mogućnost inhibicije vjerojatno će povećati učestalost krađa i prevara. Međutim, osobe s izraženim psihopatskim crtama ličnosti mogu napredovati u organizaciji u kojoj rade, pogotovo ako njihov posao zahtijeva racionalan, emocionalno hladan stil ponašanja, spremnost za preuzimanje rizika, karizmatske socijalne vještine te fokus na krajnje postignuće, čak i ako su pritom na bilo koji način oštetili druge.

Pravilno usmjeravanje

Svaka od ovih dimenzija tamne trijade može negativno uticati na poslovanje. Međutim, uz adekvatnu profesionalnu selekciju i usmjeravanjem takvih pojedinaca na radna mjesta gdje oni mogu iskoristiti svoje jače strane, povećavate vjerojatnost uspjeha. Makijavelist će vas povezati s uicajnim ljudima. Narcist će najbolje funkcionirati kad su svjetla reflektora uperena u njega pa mu pružite zadovoljstvo da se istakne na nekom projektu. Zaposlenici s povišenom psihopatijom će vam biti od koristi u rizičnim situacijama kada ćete morati razmišljati racionalno i donijeti prave odluke.  Na vama je da ih prepoznate i pretvorite ih u svoje prednosti.

IZVORBusiness Magazine
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here