Proces digitalizacije je velika prilika za zemlje regije, kao i za BiH, jer donosi investicije i napredak koji vodi ka historijskim promjenama u poslovnom svijetu. Digitalizacija je prestala biti stvar IT odjela i postala je ključan strateški proces na najvišoj razini. U BiH ne zaostajemo za inovativnošću u ponudi digitalnih usluga, no za konkurenost naše privrede postaje ključno ubrzanje digitalne transformacije kako korporativnog tako i javnog sektora.

Damir Bećirović, IPI Akademija Tuzla, direktor

Iako smo načelno svjesni problema nedovoljne digitalizacije našeg društva, još uvijek nismo implementirali puno toga u praksi, pogotovo u javnom sektoru (zdravstvu, upravi, školstvu).

Raduje me da se organiziraju konferencije na tu temu i da se taj problem stavlja u fokus zanimanja, a za početak je bitno što prije implementirati Zakon o elektronskom potpisu. Naravno, ima i pozitivnih primjera, koji su istina izuzeci, a privatne kompanije su prirodno spremnije da implementiraju sve ono što im poslovanje čini efikasnijim i znači uštedu resursa.

Omar Krivošija, Microsoft BiH, direktor

 U BiH postoji svijest o digitalnoj ekonomiji, odnosno potrebi za digitalnom transformacijom unutar javnog i komercijalnog sektora, no tu potrebu još uvijek u punom obimu ne prate odgovarajući zakonski propisi pa tako i dalje veliki broj aktivnosti i potreba fizičkih i pravnih lica nije moguće izvršiti bez lične posjete, pribavljanja potvrda sa više različitih lokacija itd. Zbog nedorečenosti propisa, često imamo situaciju da se predaju različiti dokumenti kako u digitalnom formatu, tako i na papiru. U tom smislu, vidim veliki potencijal za digitalnom transformacijom kroz poboljšanje procedura, komunikacije i upravljanja dokumentima unutar organizacija, odnosno uvođenje e-servisa prema fizičkim i pravnim licama koji bi bili integrirani i oslanjali se na e-identitete, a što bi povećalo efikasnost u svakom smislu.

 Saša Grabovac, Udruženje ekonomista RS SWOT, izvršni direktor

Kao i u svim oblastima, tako i kad je u pitanju digitalna ekonomija u BiH postoji kašnjenje za najrazvijenijim zemljama. Međutim, ono što raduje je činjenica da sve više kompanija, ali i javnih institucija uviđa značaj digitalizacije i uključuje se u moderne tokove. Pored toga što nove tehnologije ubrzavaju i pojeftinjuju proces proizvodnje, one zahtijevaju visokokvalifikovan kadar, ali i informacije iz prve ruke o dešavanjima u toj sferi. Upravo prepoznajući to kao potrebu, Udruženje ekonomista RS SWOT ove godine je kao glavnu temu četvrtog Jahorina ekonomskog foruma odabralo temu Ekonomija novog doba.

Haris Palalija, Bit Alliance, direktor operacija

Stepen digitalizacije ekonomije BiH nije ni približno jednak aktuelnim kretanjima u razvijenom svijetu. Iako postoje određeni pozitivni primjeri, još uvijek smo daleko od nivoa digitalne ekonomije u razvijenim zemljama gdje su digitalna rješenja prisutna u raznim sferama društvenog djelovanja. Prema istraživanju Svjetskog ekonomskog foruma iz 2016. godine, BiH zauzima 137. mjesto (od 139 zemalja koje su bile predmet istraživanja) po nivou državnih nabavki naprednih tehnoloških proizvoda što predstavlja i mjeru zainteresovanosti države u ulaganje u inovacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here