U Žepču počinje implementacija projekta “Rast zajedno sa dijasporom”

Ciljevi projekta su pokrenuti prijenos znanja i vještina iz dijaspore u cilju otvaranja novih radnih mjesta, i uspostaviti održive mehanizme poslovne saradnje dijaspore sa lokalnim poduzetnicima kao i uvesti  nove javne usluge za potrebe dijaspore

115
Žepče

Općina Žepče je počela s implementacijom aktivnosti “Rast zajedno sa dijasporom“ koji je odobren u sklopu projekta “Dijaspora za razvoj (D4D)”,  Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Implementaciju ovih aktivnosti provodi Razvojna agencija Žepče u saradnji s općinskim službama.

Lokalni razvoj

Projekt doprinosi uspješnoj realizaciji prioritetnih razvojnih projekata u saradnji sa dijasporom, stavljajući potencijal dijaspore u funkciju lokalnog razvoja u svrhu doprinosa boljem kvalitetu života u općini Žepče. Ciljevi projekta su pokrenuti prijenos znanja i vještina iz dijaspore u cilju otvaranja novih radnih mjesta, i uspostaviti održive mehanizme poslovne saradnje dijaspore sa lokalnim poduzetnicima kao i uvesti  nove javne usluge za potrebe dijaspore.

Očekivani rezultati predviđaju razvijanje javne usluge e –matičar i  e- poslovni asistent koje će olakšati i unaprijediti komunikaciju i rad sa dijasporom unutar općinske administracije koja će biti osposobljena za pružanje ovih usluga, kao i provođenje procesa mapiranja žepačke dijaspore u uskoj saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica općine Žepče kako bi se osigurao pregled društveno ekonomskog profila dijaspore iz općine Žepče i njen mogući utjecaj za razvoj lokalne zajednice.

Stručna obuka

U okviru projekta provest će se stručna obuka za 10 nezaposlenih osoba i zapošljavanje 6 najboljih polaznika za potrebe preduzeća “Maric projekti“ d.o.o. Žepče koje posluje u sektoru metaloprerade i predstavnik je dijaspore.

Kao završni događaj planirano je održavanje Investiciono-poslovne konferencije kojom se namjerava uspostaviti kontinuirana poveznica između privatnog sektora koji dolazi iz dijaspore i domaćih poduzetnika, kao i veće prisustvo predstavnika dijaspore u procesima lokalnog ekonomskog razvoja.

Ukupan iznos projekta je 63.200 KM. Projekt Općine Žepče “Rast zajedno sa dijasporom“ je jedan od projekata odabranih za finansiranje u cilju upotrebe potencijala dijaspore za lokalni socio-eokonomski razvoj Bosne i Hercegovine.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here