Aluminij dobio novi saziv Nadzornog odbora

Dioničari nisu usvojili Godišnje izvješće o poslovanju Aluminija za 2017. godinu

84
Aluminij

Na redovnoj Skupštini dioničara Aluminija d.d. Mostar, održanoj u petaj pod predsjedanjem Marinka Bošnjaka koji je zastupao interese dioničkoga paketa Vlade FBiH, Aluminijevi su dioničari, zbog isteka mandata, razriješili dužnosti svih sedam članova Nadzornoga odbora Društva, imenovavši u to tijelo, u ime državnoga kapitala FBiH dr. sc. Zdenka Klepića, Igora Planinića i Vedrana Smiljanića, u ime Vlade RH Ilu Bakovića te u ime malih dioničara Željka Damjanovića, Željka Filipovića i Samira Anića.

Tri mjeseca

Inače, predstavnici kapitala Vlade FBiH imenovani su na tromjesečni period, odnosno do provedbe procedure za imenovanje tri člana NO-a na puni mandat, dok su preostala četvorica imenovana na četverogodišnji period, saopćeno je iz Aluminija.

Vlasnički udio Vlade FBiH (44%) u prethodnomu su sazivu zastupali dr. sc. Zdenko Klepić, Dalibor Miloš i Zoran Pandža, male dioničare (44%) Davor Ramljak, Branko Sesar i Samir Anić, a kapital Vlade RH (12%) Ivica Martinić.

Godišnji izvještaj

Dioničari nisu usvojili Godišnje izvješće o poslovanju Aluminija za 2017. godinu koje je uključivalo Financijsko izvješće, Izvješće vanjskoga revizora, Izvješće Odbora za reviziju i Izvješće o radu Nadzornoga odbora za 2017. godinu. Ujedno su Upravu i Nadzorni odbor Društva zadužili da hitno poduzmu sve aktivnosti i mjere na otklanjanju primjedbi iz Revizije financijskih izvješća za 2017. godinu, sve s ciljem otpočinjanja provedbe mjera iz usvojenoga Plana restrukturiranja Društva koje su nužne za osiguranje adekvatnosti kapitala.

Učesnici u radu Skupštine danas su, većinom glasova, u Odbor za reviziju Aluminija imenovali dr. sc. Josipu Grbavac, Draganu Parmać i Zorana Pinjuha, dok su za neovisnoga revizora izabrali firmuj Ekus d.o.o. Široki Brijeg.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here