I u Crnoj Gori kreće razvoj halal industrije

Osnivači ističu da je promocija i razvoj halal industrije u Crnoj Gori, kao najbrže rastuće industrije u svijetu, jedan od primarnih ciljeva udruženja

88
Halal

Ulcinjani Arslan Hajdinaga i Senaid Nimanbegu, osnovali su Udruženje za promociju i razvoj islamske ekonomije.

To je prvo udruženje u Crnoj Gori čiji cilj je promocija koncepta ekonomskog sistema i funkcioniranja tržišta, reguliranog prema etičkim principima i načelima islamske ekonomije. Osnivači ističu da je promocija i razvoj halal industrije u Crnoj Gori, kao najbrže rastuće industrije u svijetu, jedan od primarnih ciljeva udruženja.

Globalni trendovi

Prema zadnjim podacima, broj kupaca i korisnika usluga halal industrije trenutno iznosi 1,6 milijardi, dok procijene govore da će taj broj konnzumenata do 2030., narasti na 2,2 milijarde. Halal industrija je širok pojam koji ne obuhvata, kako se do sada tradicionalno shvatalo, samo hranu već i finansije, turizam, putovanja, farmaciju, kozmetiku, modu, zabavu, zdravstvo i obrazovanje”, kažu Hajdinaga i Nimanbegu.

Smatraju da u Crnoj Gori najviše potencijala ima za razvoj halal turizma i finansija kao narastujućih globalnih trendova.

Prvi projekat Udruženje biće organizacija sajma proizvoda i usluga cu maju 2019. godine u Podgorici”, najavili su osnivači.

Osnovne vrijednosti

Islamska ekonomija je poseban naučno-teorijski pristup u okviru ekonomske nauke koji na način, različit od konvencionalnog, pokušava objasniti ekonomske pojave i zakonitosti, te definisati koherentan ekonomski sistem koji će za podlogu imati osnovne vrijednosti i norme islama.

Hajdinaga i Nimnabegu ističu da islamska ekonomija nastoji da u ekonomsku teoriju ugradi etičke i moralne principe islama kao religije.

Ona je na Zapadu prepoznata kao nastojanje uvođenja moralnih i etičkih principa i vrijednosti u konvencionalnu ekonomiju”, tvrde osnivači.

 

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here