Član uprave Sparkasse bank dd BiH, Amir Softić, otvorio je prvu Regionalnu konferenciju o upravljanju rizicima koja je 2. oktobra održana u Sarajevu. Preko 150 eksperata je kroz prezentacije, panel diskusije, te radne sesije govorilo o ideji nove EU regulative,  iskustvima banaka iz Evrope, te perspektivama lokalnih banaka.

Amir Softić, član Uprave Sparkasse Bank, ujedino i predsjednik Udruženja profesionalnih rizik menadžera BiH (UPRMBiH) otvorio je konferenciju rekavši da je upravljanje rizicima danas ključni faktor zaštite finansijskog tržišta.

“Finansijsko tržište u osnovi određuje ekonomsku stabilnost odnosno otpornost banaka na finansijske šokove i sposobnost da kreditnom ponudom podrži ekonomski razvoj zemlje. U tome ključnu ulogu ima regulatorni okvir u kojem bh. banke posluju i način na koji će iznijeti predstojeće usklađivanje sa EU regulativama. Ova konferencija je izrazito relevantna za kompletnu ekonomiju BiH i to – za nivo kreditne aktivnosti sa efektom na poslovni ciklus i rast realnog sektora; za nivo monetarne ponude i potrošnju; te na kraju, za svakog korisnika bankarske usluge, privrednika i građanina BiH. Govorimo o dalekosežnim efektima, poput nivoa kreditne aktivnosti banaka i osiguranju njihove dugoročne stabilnosti. Upravo zato UPRMBiH želi postati okosnica razvoja sistema i standarda upravljanja rizicima u finansijskim institucijama, aktivno raditi na podizanju svijesti, jačati stručni dijalog u zemlji i regiji i učestvovati u usklađivanju lokalnog regulatornog okvira sa evropskim ”.

Softić je istakao da su najveće ekonomije, poučene finansijskom i krizom realnog sektora, prepoznale upravljanje rizikom kao ključnu funkciju u očuvanju stabilnosti bankarskog sistema uopšte.

IZVORBusiness Magazin
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here