Vijeće ministara BiH donijelo je odluke o izdvajanju sredstava iz klirinškog duga Ruske Federacije za finansiranje izgradnje i opremanje objekta arhiva UIO u Mostaru, zaštitu izvorišta pitke vode u Istočnoj Ilidži, infrastrukturne projekte u Srebrenici, podršku projektima kulture u BiH i za nabavku objekta za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu, u ukupnom iznosu 3.650.000 KM.

Odlukom o odobravanju višegodišnjeg projekta „Izgradnja i opremanje objekta arhiva Mostar“, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, izdvojeno je milion KM.

Odlukom o odobravanju Projekta za zaštitu izvorišta pitke vode Sarajevsko polje od otpadnih voda u zoni Istočne Ilidže, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, odobreno je 450.000 KM za završetak izgradnje fekalnog kolektora u naselju Vojkovići, Istočna Ilidža.

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donesena je i Odluka o odobravanju sredstava Općini Srebrenica za prioritetne infrastrukturne projekte, utvrđene jednoglasnom odlukom Skupštine općine Srebrenica, u iznosu 500.000 KM.

Odlukom o odobravanju sredstаva ostvarenih po osnovu naplate potraživanja od Ruske Federacije po Aneksu „C“ Sporazuma o pitanjima sukcesije za podršku projektima kulture u Bosni i Hercegovini, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, odobreno je ukupno 1.100.000 KM, od čega za Zemaljski muzej BiH 500.000 KM; Historijski muzej BiH 250.000 KM; Olimpijski muzej u Sarajevu 250.000 KM i Arhiv BiH 100.000 KM;

Donesene su i odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju kupovine/nabavke objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Istočnom Sarajevu koji će se uvrstiti u program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2017-2019 i o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju kupovine/nabavke objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Istočnom Sarajevu. Ovim odlukama se mijenja izvor i dinamika osiguranja sredstava za projekt kupovine 1.200 – 1.500 meara kvadratnih prostora za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu, čija vrijednost i dalje ostaje 3.000.000 KM. Izvori finansiranja mijenjaju se na način da se u 2018. godini dodaje iznos 600.000 KM iz sredstava sukcesije na osnovu naplate klirinškog duga Ruske Federacije, a u 2019. godini se za isti iznos smanjuju sredstva planirana iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, pa će umjesto 1.000.000 KM iznositi 400.000 KM. Tako će od ukupno 3.000.000 KM vrijednosti projekta, 1.600.000 KM biti osigurano iz sredstava sukcesije, a 1.400.000 KM iz budžeta institucija BiH.

Nakon usvajanja ovih odluka ostalo je još 50.683.94 KM neraspoređenih namjenskih sredstva dobijenih od klirinškog duga.

Donošenju odluka prethodilo je razmatranje i usvajanje Informacije Ministarstva finansija i trezora BiH o sredstvima naplaćenim na osnovu Sporazuma o reguliranju obaveza bivšeg SSSR-a prema obračunima u vezi s robnim prometom između SSSR-a i bivše SFRJ – klirinški dug. Klirinški dug Ruske Federacije od 125.157.834.38 američkih dolara isplaćen je u novčanom obliku. Sredstva su raspodijeljena primjenom utvrđenih procenata, i to za institucije BiH 10 posto, za Brčko Distrikt tri posto, za Federaciju BiH 58 posto i za Republiku Srpsku 29 posto.

Od ukupnog iznosa stavljenog na raspolaganje institucijama BiH (20.700.683.94 KM), ranije donesenim odlukama Vijeća ministara BiH raspoređeno je 17.000.000 KM, i to za izgradnju graničnog prijelaza Bratunac – Ljubovija (7.000.000 KM), nabavku  objekta za smještaj institucija BiH u Sarajevu (4.000.000 KM), za projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i nadogradnju objekta „Zrak“ u Sarajevu za smještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela (3.000.000 KM), te po milion KM za nabavku objekata za smještaj institucija u Istočnom Sarajevu i Mostaru, kao i za nadogradnju carinskog podsistema informacionog sistema Uprave za indirektno oporezivanje.

IZVORBusiness Magazin
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here