Danas je na Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu organiziran info dan na kojem je predstavljen projekat „Sljedeća destinacija Balkan: razvoj agroturizma – LANDS“, dosadašnje projektne aktivnosti sa posebnim fokusom na analizu stanja agroturizma u Bosni i Hercegovini, kao i naredne aktivnosti projekta LANDS. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, kako bi imali aktivniju ulogu u razvoju društva i poboljšanju kvaliteta života u ruralnim oblastima kroz diverzifikaciju ruralne ekonomije.

„Projekat ima zadaću da ojača kapacitete iz oblasti agroturizma, nešto što je potrebno BiH i Srbiji kao regionalnim partnerima. Kroz ovaj projekat će se nastojati ojačati kapaciteti visokoškolskih ustanova, kroz razne vrste obuka, a nakon toga ćemo sa novim znanjima na bazi modernih tehnologija prenijeti znanje do edukatora-predstavnika regionalnih agencija.  Cilj je da ta znanja dođu do ljudi koji se žele baviti agroturizmom-preduzetnici, seoska domaćinstva i koji vide agroturizam kao izvor prihoda“, rekao je na konferenciji za medije prof. dr. Sabahudin Bajramović,  koordinator projekta ispred UNSA.

Bajramović je dodao da agroturizam tek počinje da zaživljava na području BiH. Riječ je o jednoj složenoj oblasti koja zahtjeva zakonodavnu regulaciju i značajna finansijska ulaganja. Potrebno je da ruralna politika prepozna agroturizam kao nešto što omogućava ostanak ljudi na selu.

Implementacija projekta je počela u oktobru 2017. godine, a trajat će do septembra 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.525.547,40 KM, a sredstva je obezbijedila Evropska komisija. Od ukupnog budžeta projekta, 80.000 KM će dobiti UNSA, a sredstva će biti uložena u opremanje, nabavku novih računara, pametnih tabli, printera.

U projektu učestvuju četiri regionalne razvoje agencije, Sarajevska regionalna razvojna agencijom SERDA, Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH, Regionalna razvojna agencija Jug Niš i Regionalna razvojna agencija Zlatibor.

„Ovaj projekat je odlična prilika da se na terenu vidi spoj visokoškolskin institucija i regionalnih razvojnih agencija, spoj teorijskog i praktičnog dijela. Glavna uloga regionalnih razvojnih agencija je da odaberu edukatore koji će u okviru projekta biti educirani i svoje znanje prenijeti krajnjim korisnicima.  Reginalne  razvojne agencije će doprinijeti da ovaj projekat bude održiv kako bi se benefiti koji se proizvedu mogli na najbolji mogući način primjeniti i na terenu, a ne da se završetkom samog projekta završe i aktivnosti koje su predviđene projektom. U BiH i Srbiji samo se tri posto ljudi  koji se bave agroturizmom dodatno educira i bit ćemo sretni ako taj procenat povećamo. Cilj je  da oni prođu edukaciju,  vide koji su benefiti, upoznaju se kako da dođu do još veće zarade i da se  zadrže na svom prostoru, a da potrošači, tačnije ljudi iz gradova mogu otići i posjetiti te lokacije i provesti ugodno vrijeme“, istaknuo je Zlatan Saračević, projekt menadžer iz Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA

Projekat LANDS se implementira u okviru programa ERASMUS+ u konzorciju od 15 partnera, a vodeći partner je Visoka poljoprivredno-prehrambena škola Prokuplje, Srbija. Ostali partneri na projektu, pored četiri regionalne razvojne agencije su  Visoka turistička škola strukovnih studija Srbija, Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija Užice, Zapadno-balkanski institut WEBIN Srbija, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet Džemal Bijedić Mostar, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet Primorska Kopar iz Slovenije, Poljoprivredni univerzitet u Atini, Slovački poljoprivedni univerzitet u Nitri iz Slovačke i Transilvanijski univerzitet u Brašovu, iz Rumunije.

 

PREKOMirela Haskić
IZVORBusiness Magazin
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here