Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UINO) BiH usvojio je danas privremenu odluku o raspodjeli prihoda od cestarina koja su akumulirana na posebnom podračunu za izgradnju autocesta nakon što su 1. februara stupile na snagu izmjena i dopuna seta zakona koji se odnose na putarine.

Nakon usvajanja ove odluke stvoreni su uvjeti da se prikupljenih 165,2 miliona KM na računu Centralne banke BiH raspodjeli po dosadašnjem modelu gdje Federaciji BiH pripada 59 posto, Republici Srpskoj 39 posto, a Brčko distriktu dva posto, s tim da 10 posto sredstava ostaju rezervirana na računu u slučaju da u narednom periodu dođe do poravnanja među entitetima.

Danas nije usvojena odluka o raspodjeli 11 miliona KM prikupljenih od cestarina prije usvajanja izmjena i dopuna Zakona o putarinama u BiH, jer su protiv bili članovi UO iz Federacije BiH, te će ova sredstva i dalje biti akumulirana na posebnom računu.

Tokom rasprave istaknuto je da su raspodjelom namjenskih sredstava od cestarina stvoreni uvjeti da entiteska preduzeća nastave izgradnju autocesta i ispunjavaju svoje obaveze prema kreditorima.

Članovi UINO razmatrali su danas informaciju o stanju u vezi s izvršenjem presude Suda BiH u korist Republike Srpske po kojoj je Uprava dužna da isplati 15 miliona KM bez zateznih kamata zbog nepostojanja odluka o poravnanjima u 2009. i 2010. godini.

Direktor UINO upoznalo je članove UO da je do sada po ovoj presudi skinuto više od četiri miliona KM sa nekoliko računa Uprave te da to stvara probleme u radu, jer se sredstva skidaju i s depozitnih računa.

Nako što je prihvatio inicijativu radne skupine o izmjenama i dopunama Zakona o putarinama u BiH kojim bi se uveo moratorij na tri godine na povećanje specifične putarine na cigarete, Upravni odbor UINO danas je usvojio nacrt ovog zakona i uputio ga u dalju proceduru Vijeću ministara BiH.

UO UIO nije danas dao pozitivno mišljenje na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o putarinama koji se odnosi na smanjenje putarina na gorivo, a koji je u proceduri na prijedlog tri zastupnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

IZVORbusiness magazine
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here