vladars

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike SrpskeZlatan Klokić otvorio je Regionalnu konferenciju o porodičnom preduzetništvu Srbije, BiH i Crne Gore koja se održava na Jahorini.

U uvodnom obraćanju, ministar Klokić istaknuo je značaj porodičnog preduzetništva za privredu svake zemlje osvrnuvši se na statističke podatke.

“Prema statističkim podacima, oko dvije trećine svih registrovanih firmi su porodične firme, a procjenjuje se da one stvaraju oko 70 posto svjetskog BDP-a na godišnjem nivou što predstavlja impresivne brojke i ukazuje na to da moramo posvetiti dužu pažnju porodičnim firmama, jer od njihovog uspjeha zavisi i uspjeh naše privrede”, rekao je ministar Klokić.

Prednosti porodičnog preduzetništva su mnogostruke, a jedna od osnovnih je ta da se zapošljavaju članovi porodice i time rješavaju bitna egzistencijalna pitanja.

“Sa jedne strane, čak i u uslovima ekonomskih kriza kada druge kompanije posežu za smanjenjem radne snage kao jednom od prvih mjera, porodične firme se rjeđe odlučuju na otpuštanje radnika, a sa druge strane, firme u porodičnom vlasništvu su operativnije i lakše se odlučuju za nove poslovne poduhvate”, dodao je Klokić.

Pored svih preduslova za poslovanje, jedan dio odgovornosti leži i na institucijama čiji je zadatak da stvore povoljno poslovno okruženje i pruže podršku firmama u njihovim poslovnim aktivnostima.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u okviru svojih nadležnosti radi na stvaranju savremenog zakonskog okvira za ulaganje, te analizira poslovno okruženje i predlaže mjere kojima je cilj stvaranje pogodnog ambijenta za poslovanje firmi i investicije.

“Investitorima i firmama je od velike koristi i program postinvesticione podrške, kojim nastojimo da ih sistemski podržimo i nakon njihovog ulaganja u RS.

Na taj način smo uspješno uklonili eventualne poteškoće na koje su investitori nailazili i olakšali im buduće poslovanje. Veoma interesantna je činjenica da smo u sklopu programa Aftercare, tokom naših posjeta firmama širom RS primijetili da firme u porodičnom vlasništvu ostvaruju zapažene poslovne rezultate”, zaključio je  ministar Klokić.

 

 

 

IZVORSaopšteno je iz Vlade RS
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here