NLB Banka, uspjeh zasnovan na poslovnoj odgovornosti

2117
nlb
Lidija Žigić, direktorica NLB Banke d.d. Sarajevo

Dvije bosanskohercegovačke banke članice NLB grupacije u prvom polugodištu 2017. ostvarile su ukupan profit od blizu 40 miliona KM (NLB Banka d.d. Sarajevo 10,14 miliona KM, uz rast od 60,8 posto, a NLB Banka a.d. Banja Luka 29,67 miliona KM, uz rast od 122,9 posto), što ih svrstava među najuspješnije na domaćem bankarskom tržištu. Na čemu se temelji taj veliki poslovni iskorak, u razgovoru za Business magazine objašnjavaju Lidija Žigić, direktorica NLB Banke d.d. Sarajevo i Radovan Bajić, predsjednik Uprave NLB Banke a.d. Banja Luka.

BM: Prema raspoloživim podacima, NLB bank su među onima u BiH sa najvećim profitom ostvarenim u prvom polugodištu 2017. – koliko su ostvareni rezultati u skladu sa Vašim ambicijama i planovima i kakav konačan rezultat ove poslovne godine očekujete?

ŽIGIĆ: Ostvarili smo rast u svim segmentima, kako u poslovanju sa fizičkim, tako i sa pravnim licima. Pozitivan finansijski rezultat nakon poreza iznosi 8,9 miliona KM, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja rast od 3,4 miliona KM ili 61 posto. Po visini dobiti Banka zauzima visoko četvrto mjesto u bankarskom sektoru FBiH, prema iznosu aktive i ukupnih depozita je na šestoj poziciji, dok je prema visini kredita na sedmoj poziciji.

Profitabilnost poslovanja rezultat je uspješnosti realizacije mjera poslovne politike i strategije NLB Banke. Naše poslovanje zasnovano je na temeljima odgovornosti prema klijentima, zaposlenicima i društvu u cijelini.

Razvili smo brojne moderne servise i distributivne kanale kao što su mobilno, elektronsko i SMS bankarstvo, koje su prepoznali naši brojni klijenti jer im korištenje donosi uštede u vremenu i novcu. U ovoj godini mnogo smo radili da klijente informiramo o prednostima kartičnog poslovanja, što je dovelo do rasta broja i prometa po karticama NLB Banke.

Kontinuiran rast ostvarivali smo zahvaljujući širenju mreže naših poslovnica i novim inicijativama, kako u segmentu istraživanja tržišta i razvoja, tako i u segmentu inovacija i kvalitete usluga.

Namjeravamo nastaviti istim i još boljim putem, tako da se s pravom nadamo da ćemo do kraja godine zadržati postojeće klijente i povećati našu bazu zadovoljnih klijenata, što će pozitivno uticati na finansijski rezultat Banke.

Radovan Bajić, predsjednik Uprave NLB Banke a.d. Banja Luka

BAJIĆ: NLB Banka a.d. Banja Luka pozitivno posluje od svog osnivanja, što je rezultiralo ne samo najvećim profitom u prvoj polovini 2017. godine, nego i uspjehom u svim segmentima poslovanja. Osim rasta neto kamatnih prihoda, Banka je ostvarila i značajan rast neto nekamatnih prihoda. Ovi rezultati ostvareni su izuzetnim naporima svih zaposlenih i odgovornim odnosom organa upravljanja, kao i angažovanjem NLB d.d. Ljubljana kao dominantnog akcionara. Posebna pažnja posvećuje se nadzoru i praćenju kreditnog rizika i kvaliteta kreditnog portfelja, kao i formiranju adekvatnih i dovoljnih rezervacija za kreditne, operativne i druge rizike poslovanja.

Pozitivni rezultati Banke rezultat su poslovanja sa dobrim komitentima. Rezultat Banke je u skladu sa planom i Banka očekuje takve rezultate i na kraju poslovne godine. Jedan od najvećih doprinosa rezultatima poslovanja je vrlo racionalno poslovanje čime je ostvaren povoljan odnos neto prihoda u odnosu na operativne troškove poslovanja.

 

BM: Kada je riječ o kreditnoj aktivnosti Banke, šta je prvenstveno doprinijelo rastu na tom polju i koliko tu eventualno ima još prostora za napredak, posebno kada je riječ o kreditiranju privrede?

BAJIĆ: Neto krediti preduzećima rasli su za pet posto, dok su istovremeno krediti prema javnom sektoru smanjeni za devet posto. Neto krediti fizičkim licima u istom periodu rasli su za sedam posto.

Fokus Banke su krediti prema stanovništvu i krediti prema korporativnim komitentima, posebno srednjim i malim preduzećima. NLB Banka Banja Luka, u saradnji sa sestrinskom bankom iz Sarajeva i drugim članicama NLB Grupe, učestvuje i može da kreditira i značajne infrastrukturne i druge projekte u zemlji. Sa unapređenjem opšteg privrednog i političkog ambijenta komercijalne banke u Bosni i Hercegovini, a posebno naša grupa, imaju potencijal za značajno povećanje kreditne aktivnosti.

ŽIGIĆ: Našim klijentima nudimo kratkoročne i dugoročne, kao i zamjenske kredite prilagođene stanovništvu, kao i kredite za privredu koji mogu biti korisni za prevazilaženje problema sa likvidnošću poslovanja privrednih subjekata, nabavku opreme ili repromaterijala, do investicionog ulaganja u proširenje ili modernizaciju proizvodnih kapaciteta.

Želimo pomoći privrednim subjektima da modernizuju svoje poslovanje i tako jačaju svoju konkurentnost na tržištu. Mi u NLB Banci smo stoga obezbijedili adekvatne bankarske usluge i veoma povoljne kreditne linije te na taj način doprinosimo jačanju podrške u realizaciji poslovnih aranžmana naših klijenata i jačanju privrede u zemlji.

Osim toga, za naše klijente organizujemo i edukativne događaje na kojima mogu da prošire svoja znanja, ali i da se uvežu sa klijentima iz cijele zemlje u cilju osnaživanja svoga poslovanja. Nadamo se da će Poslovni forum, koji održavamo u Tesliću za više od  150 privrednika iz zemlje, postati tradicionalan, kako bi i dalje gradili kvalitetne odnose s našim korporativnim klijentima.

 

BM: Šta biste izdvojili kao proizvode i usluge Banke koji su se u dosadašnjem toku godine pokazali kao pun pogodak i generirali rast poslovanja?

BAJIĆ: Rast poslovanja najviše su generisali kreditni proizvodi stanovništvu i usluge elektronskog i mobilnog bankarstva. U tim segmentima rezultati su znatno iznad planiranih i takođe predstavljaju segmente gdje Banka realno očekuje povećanje i u narednom periodu.

ŽIGIĆ: Izdvojila bih svakako našu kreditnu ponudu za fizička lica, jer osiguravamo potrošačke i stambene kredite po vrlo povoljnim uslovima, kojima su naši klijenti veoma zadovoljni.

Konstantno unapređujemo pakete naših usluga i kontinuirano radimo na razvoju elektronskih kanala, kao što su elektronsko i mobilno bankarstvo, beskontaktne kartice, kartice sa odgođenim plaćanjem te SMS bankarstvo koji su našim klijentima dostupni 24 sata dnevno.

Također, omogućili smo i online apliciranje za kredite te debitne i  kreditne kartice putem Web stranice naše banke. U planu su i dalja unapređenja u segmentu digitalizacije usluga, kako bi osigurali veću dostupnost i jednostavnost naših usluga, a sa povratnim informacijama od strane naših klijenata izuzetno smo zadovoljni, jer su korištenjem mobilnog i elektronskog bankarstva uvidjeli jednostavnost i povoljnost u pogledu ušteda vremena koje svima nedostaje, te novca zbog povoljnijih naknada za plaćanje elektronskim kanalima Banke.

 

BM: Koje nove iskorake u smislu ponuđenih proizvoda i usluga mogu očekivati klijenti NLB Banke u predstojećem kratkoročnom periodu?

ŽIGIĆ: Nastavit ćemo raditi na unapređenju naših usluga u svim segmentima poslovanja, unaprijediti prodajne procese i još više usavršiti digitalne kanale za distribuciju bankarskih usluga. Konstantno otvaramo nove i unapređujemo i renoviramo postojeće poslovnice, da bi ih još više prilagodili potrebama naših klijenata i to je trajan proces.

BAJIĆ: U procesu smo modernizacije kreditnog procesa, uvođenja novih funkcionalnosti mobilnog bankarstva kao što je štampanje izvršenih naloga, upravljanje karticama i prijem i plaćanje elektronskih računa.

Banka radi na razvoju aplikacije koja će omogućiti podnošenje zahtjeva za kredit i druge usluge bez dolaska u Banku.

Postoje značajne mogućnosti za ubrzanje i unapređenje procesa poslovanja ukoliko bi pravna regulativa omogućila da se koriste sva dostignuća savremenih tehnologija, prije svega da se uvaži mogućnost identifikacije putem digitalnog potpisa i arhiviranje dokumentacije u digitalnom formatu.

 

 

 

IZVORBusiness Magazine
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here