Grantovi FBiH za 249 obrtnika, 626 čeka drugu šansu

Od ukupno 4,38 miliona KM namijenjenih podršci malim i srednjim preduzećima, više od polovine otišlo je općinama te obrtničkim udruženjima i komorama, dok je manje od milion i po odobreno direktno poduzetnicima.

664
Foto: N1 televizija

Na osnovu javnog konkursa objavljenog sredinom aprila, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta odabralo je korisnike grantova namijenjenih razvoju malog i srednjeg poduzetništva.

Od ukupnih 4.380.000 konvertibilnih maraka odobrenih  Programom utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu, najveći iznos – 1.550.000 KM, podijeljen je kroz projekt jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz uvođenje međunarodnih standarda, a milion KM dodijeljen je  općinama i gradovima za izgradnju poduzetničkih zona. Inovatorima je usmjereno 100.000 KM, od čega 30.000 KM za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, obrtničke komore i obrazovne institucije za projekte promoviranja malog poduzetništva dobile su 250.000 KM, dok je za poticaje opstanku tradicionalnih i starih obrta odobreno 180.000 KM, razvoju vezanih i posebnih obrta 500.000 KM te za podršku novoosnovanim malim i srednjim preduzećima 800.000 KM.

Potencijalna lista

Na potencijalnoj listi dobitnika grant sredstava Ministarstva, našlo se ukupno 12 inovatora (maksimalan iznos pojedinačnog poticaja 5.000 KM), 10 nosilaca projekata unapređenja institucijske poduzetničke infrastrukture (poticaji do 20.000 KM za tehnološke parkove i poslovne inkubatore te 10.000 KM za poduzetničke centre i klastere), 17 obrtničkih udruženja, komora i obrazovnih institucija (do 6.000 KM), 48 tradicionalnih i starih zanatlija (do 4.000 KM), 59 malih poduzetnika iz djelatnosti vezanih i posebnih obrta (do 10.000 KM za proizvodne i 6.000 KM za uslužne djelatnosti – uz obavezno vlastito učešće od 30 posto vrijednosti projekta) te 142 novoosnovana mala i srednja preduzeća (do 8.000 KM za pravni subjekt, do 7.000 KM za obrtnika).

Nažalost, zbog davanja prioriteta teoriji, umjesto praksi, mnogo duža lista je malih poduzetnika koji zbog nedostatka sredstava nisu došli u poziciju da dobiju državnu podršku, iako su ispunjavali sve propisane uslove. Na njoj je ukupno 77 starih zanatlija, 32 vezana i posebna obrta te 39 novoosnovanih malih i srednjih preduzeća. Njima treba dodati i 188 starih zanatlija, 171 posebni i vezani obrt te 119 novoosnovanih firmi, čiji zahtjevi su odbačeni iz formalno-pravnih razloga. Među njima je određen broj onih koji su već koristili državne poticaje, ali je većina odbijena zbog bizarnog razloga – neopečaćenih izjava o neosuđivanju i nesudjelovanju u korupciji. S obzirom na to da se obrasci navedenih izjava odnose na fizička, a ne na pravna lica te da na njima ni ne postoji mjesto za pečat, po ovom osnovu odbijeni aplikanti sumnjaju da je konkurs, ustvari, namješten i da je navedena birokratska smicalica napravljena upravo radi lakše eliminacije nepodobnih kandidata.

No, iz Ministarstva takve optužbe kategorički odbijaju kao apsolutno neutemeljene.

“Špekulacije o navodnom namještanju konkursa ovo ministarstvo u potpunostu odbacuje! Pravo na ulaganje prigovora na utvrđenu potencijalnu rang-listu utvrđeno je stavom 3. člana 8. Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja male privrede. Podnosioci su pripremali prijave u skladu sa smjernicama za podnosioce prijava po pojedinim programima. U navedenim smjernicama data su precizno sva uputstva kojih se trebaju pridržavati podnosioci zahtjeva. Komisija je prilikom pregleda zahtjeva utvrđivala činjenično stanje, što je smisao svakog postupka, tako i ovog, u kojem se na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja primjenjuje određeno pravilo, odnosno norma. Činjenično stanje je da su svi podnosioci zahtjeva uvršteni na potencijalnim rang -listama zadovoljili uslove utvrđene u Javnom konkursu i Smjernicama i kod njih nije bilo formalno-pravnih nadostataka“, u izjavi za Business magazine iz Ministarstva komentiraju sumnje u regularnost postupka.

Kada je, pak, riječ o daljoj proceduri u vezi sa dodjelom grantova malim privrednicima, iz Ministarstva pojašnjavaju da će se, ukoliko se prilikom razmatranja pristiglih prigovora na preliminarne rezultate utvrdi da su učinjeni određeni propusti, izvršti korekcije potencijalnih rang -lista korisnika grant sredstava.

“Vladi će biti dostavljen prijedlog izmjene Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Nakon objave te odluke u Službenim novinama FBiH, sačinit će se konačna lista korisnika grant sredstava i sa korisnicima grant sredstava utvrđenim u konačnim listama zaključiti će se ugovori o dodjeli poticajnih finansijskih sredstava“, pojašnjavaju iz Ministarstva, bez preciziranja termina u kojem bi kompletan postupak mogao biti okončan.

U kontekstu pozitivnih efekata ovog i sličnih projekata, s druge strane, iz Ministarstva podsjećaju da je u periodu 2013. – 2015. putem ove vrste poticaja kreirano više od 1.950 novih radnih mjesta.

(Ne)namjenska potrošnja

Na pitanje o tome koliko je česta pojava nenamjenskog utroška odobrenih grant sredstava i kakve su sankcije poduzete protiv takvih korisnika, iz Ministarstva nude precizne podatke u vezi s tim.

“U 2013. godini, od ukupno 430 zaključenih ugovora o dodjeli poticajnih sredstava, nakon izvršene kontrole utroška tri korisnika su vratila sredstva, protiv osam korisnika, u suradnji sa Federalnim pravobranilaštvom, pokrenut je sudski izvršni postupak povrata dodijeljenih sredstava.

U 2014. godini, od ukupno 518 zaključenih ugovora,  nakon izvršene kontrole pet korisnika vratilo je sredstva, četiri su opravdala sredstva u toku postupka, a protiv četiri je pokrenut izvršni postupak povrata dodijeljenih sredstava.

U 2015. godini, od ukupno 576 zaključenih ugovora, tri korisnika su vratila sredstva, tri su ih opravdala u toku postupka, četiri vraćaju sredstva u ratama po zaključenom sporazumu o izmirenju dugovanja, a protiv sedam traju procedure utvrđivanja statusa.

Kontrola utroška dodijeljenih sredstava u 2016. godini je u toku“, potcrtavaju iz Ministarstva, uz napomenu da se svim korisnicima za koje se utvrdi da su nenamjenski utrošili dodijeljene grantove, osim pokretanja povrata novca, izriču i upravne mjere – prekršajni postupak i zabrana pristupa federalnim poticajnim sredstvima u narednih pet godina.

Dvomjesečna procedura

“Odabir korisnika grant sredstava nije trajao skoro četiri mjeseca, već  62 kalendarska dana, odnosno 41 radni dan. Javni konkurs je zatvoren 14. aprila 2017. godine, a potencijalne rang-liste korisnika grant sredstava upućene su na objavu u Službene novine FBiH 16. juna 2017. godine.

Također, treba imati u vidu da su članovi komisija, pored poslova učešća u radu komisija, obavljali i svoje redovne poslove iz opisa poslova utvrđene u sistematizaciji radnih mjesta“, odgovaraju iz Ministarstva na primjedbe odbijenih aplikanata da je konkursna procedura predugo trajala, što također tumače kao indikator eventualnih neregularnosti.

IZVORBusiness Magazine/Armin Zeba
PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here